Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Minskad tjuvjakt på världens elefanter

Afrikansk elefant är en av de hotade arter som finns vid Världsarvet i Selous, Tanzania bla.
Afrikansk elefant är en av de hotade arter som finns vid Världsarvet i Selous, Tanzania bla.

Selous, som är Afrikas sista stora vildmark i södra Tanzania, hade en gång en av Afrikas största elefantpopulationer. Men en tjuvjakt av industriell skala dödade runt 8-10 000 djur per år och gav Selous namnet ”killing fields”. WWF kraftsamlade för att uppnå ”zero-poaching”, alltså för att helt stoppa dödandet. Med fler parkvakter, bättre rustade enheter, engagemang av så kallade village game scouts i förvaltningen av buffertzonen vände trenden och i dag har tjuvjakten näst intill upphört – ett mäktigt trendbrott där WWF har lyckats ändra utvecklingen.

Nollvision för tjuvjakt i tre områden där WWF arbetar

De asiatiska elefanterna är starkt hotade av tjuvjakt samt förlust av livsmiljö och därmed också av konflikter med människor. Det finns minst tre underarter av asiatisk elefant: indisk, lankesisk och sumatraelefant. Den indiska underarten är den mest utbredda och förekommer i Indien och på övriga fastlandet i Asien såsom i Myanmar.

För ungefär sjuttio år sedan var Myanmar hem för så många som 9 000 vilda elefanter. I dag finns det färre än 2 000. När det började komma larmrapporter om allt fler dödade elefanter i Myanmars skogar agerade WWF snabbt. År 2017 påbörjades ett intensivt arbete för att skydda elefanterna. I två av de tre områden där WWF Myanmar arbetar för att stärka skyddet av elefanter har vi lyckats uppnå ”zero poaching”, det vill säga att ingen elefant har tjuvjagats här sedan 2018 och i det tredje området är det ingen elefant som har dödats sedan januari 2020 när detta skrivs.

Konflikthantering hjälper de vilda sumatraelefanterna

På Sumatra lever de mycket få kvarvarande individerna av sumatraelefanter. Då skogarna på Sumatra har minskat enormt de senaste tjugo åren har deras livsutrymme krympt drastiskt och de har svårt att hitta mat. Ofta tar sig därför vilda sumatraelefanter in i plantager och odlingar för att söka föda. Det har lett till omfattande konflikter mellan elefant och människa, många gånger, med följden att elefanterna har förgiftats eller skjutits. WWF har därför varit med och inlett konflikthantering mellan djur och människa för att försöka stoppa dödandet.

En effektiv metod är att skapa en grupp av före detta arbetselefanter som får agera som en egen elefanthjord. Dessa elefanter patrullerar sedan runt olika områden för att markera revir så att de vilda elefanterna inte ska vandra ut i exempelvis plantagerna. WWF har under många år drivit en sådan patrull i området kring nationalparken Tesso Nilo på Centrala Sumatra. Arbetet görs i samråd med flera lokala samhällen och grupperingar samt näringsliv. Detta har under året resulterat i att det inte har förekommit några incidenter med förgiftade eller döda elefanter i området runt Tesso Nilo.

Dela gärna:

Senast ändrad 12/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se