Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Ny rapport visade hur elektrifieringen av transportsektorn kan göras mer hållbar 

Välj inte en större elbil med större batteri än vad man faktiskt har behov av, säger WWF med stöd av nya IVL-rapporten.
Välj inte en större elbil med större batteri än vad man faktiskt har behov av, säger WWF med stöd av nya IVL-rapporten.

I november 2020 lanserades en ny rapport om hur omställningen till elbilar påverkar miljön. I rapporten, som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram på uppdrag av WWF beskrivs de utmaningar som kommer med elektrifieringen. Rapporten tar också upp vad som krävs av såväl politiker, näringsliv och konsumenter för att skapa en hållbar elektrifiering. Rapporten fick stor spridning i branschmedia och WWF fick även möjlighet att presentera rapporten på konferensen ”Ekotransport 2030”.

Elektrifieringen måste ta hänsyn till andra frågor

Andelen elfordon måste öka snabbt de kommande åren, både i Sverige och globalt, om vi ska klara klimatmålen. Elektrifieringen måste dock genomföras på ett sätt som tar hänsyn till andra miljöaspekter och sociala frågor.

Till elektrifieringens olika hållbarhetsutmaningar hör exempelvis problem med påverkan på miljön och klimatet vid tillverkning av batterier samt hur sociala hållbarhetsaspekter hanteras när det gäller framtagning av råmaterial till batterierna. Hållbarhetsaspekterna är dock fler än det som är kopplat till batterierna.

Ett webbinarium för verksamma inom transportbranschen lockade många deltagare. WWF kommer fortsätta driva på för att klimatomställningen ska göras med beaktande av andra hållbarhetsaspekter, både när det gäller elektrifieringen av transportsektorn och i andra sektorer.

Bli Planetfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 04/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se