Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Nytt klimatkollegium för att lättare nå klimatmålen

Klimatkompassenflygbild_HR

WWF har tillsammans med andra drivit på för att den svenska klimatpolitiken ska genomsyra alla politikområden och att statsministern ska ta formellt ansvar för klimatmål och klimatpolitik. För att stärka regeringens arbete med att nå klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen tillsatte regeringen under 2020 ett klimatkollegium. Här ska utöver statsministern, som är ordförande, även miljö/klimat-, infrastruktur-, energi-, närings-, finansmarknads- och finansministern ingå.

Många av förslagen i klimathandlingsplanen har redan börjat genomföras och blivit ytterligare förstärkta i höstbudgeten för 2021. Mer måste dock till för att Sverige ska vara på rätt väg att klara sina klimatmål. Mål som dessutom borde skärpas ytterligare

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden.

Klimatkollegiet får en central roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.

Dela gärna:

Senast ändrad 27/01/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se