Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Ökad satsning på biologisk mångfald i svenskt bistånd

Woman watering plants at tree nursery, Shimba Hills, Kenya
Woman watering plants at tree nursery, Shimba Hills, Kenya. It is run by the Kenyan Forestry Department and supports their indigenous tree planting programme. Trees from the nursery are planted on farms or in forests. This includes the practice of enrichment planting where rare indigenous trees are planted in the forest to recreate the original diversity as loggers have selectively cut valuable timber out of forests.

WWF har under lång tid drivit på för ökad satsning på biologisk mångfald i biståndsfrågor. Under 2020 har vi bidragit till att starta ett nätverk bland svenska civilsamhällesorganisationer om biologisk mångfald som en utvecklingsfråga. Nätverket har nu ombildats till en arbetsgrupp om miljö- och klimaträttvisa inom CONCORD Sverige.

Regeringen har aviserat en ökad satsning på bevarande och skydd av biologisk mångfald och ekosystem i utvecklingssamarbetet. Biologisk mångfald ska integreras i alla relevanta biståndsinsatser och Sverige ska vara pådrivande för att lyfta biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet med andra länder. Satsningen avser också att stärka åtaganden för att hantera klimatkrisen.

WWF arbetar för biologisk mångfald inom biståndet

Många som jobbar med bistånd har redan tydliga mål och medel för att integrera klimatfrågorna, och de har också en tydlig plats i UDs strategier. Medvetenheten om den biologiska mångfaldens betydelse för mänsklig utveckling, och satsningarna på att bevara och restaurera mångfalden, är mycket mer begränsad. WWF välkomnar därför regeringens bibehållet ambitiösa satsning, något som är nödvändigt i ljuset av Covid-19-pandemin och behovet av återhämtning.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se