Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2021

SKYDDADE SVENSKA PÄRLOR

Gammal gran med garnlav på. i en av WWFs svenska pärlo r Jelka Rima. Foto Ola J
Gammelskog med garnlav i en av WWFs svenska pärlor Jielkká – Rijmagåbbå. Foto: Ola Jennersten

Mellan 2013 och 2015 utsåg WWF och svenska folket 63 naturområden till ”Svenska pärlor”. Många av pärlorna har en stor mångfald av arter och är viktiga för arternas framtida överlevnad. I flera år har  WWF jobbat med påverkansarbete för att skydda dessa områden, och till vår stora glädje kan vi nu konstatera att vi lyckats få till skydd för 56 av dem. WWF har även finansierat skyddet för Björns skärgård i Uppland.

Områdena har helt eller delvis blivit naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Sju pärlor står dock helt utan skydd. Och för flera av de områden som har eller delvis har skydd behöver detta stärkas ytterligare för att undvika ohållbart nyttjande och framtida exploatering.

WWF vill se att regeringen åtar sig att skydda 30 procent av svensk natur till 2030. Det behövs ett sammanhängande nätverk av skyddade områden som representerar naturens alla arter och livsmiljöer. Idag är det formella skyddet enligt Naturvårdsverket endast på 15 procent land och sötvatten och ojämnt fördelat sett till olika naturtyper. För hav är 12 procent skyddat.

 

Bli NATURfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 04/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se