Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2019

Sörmlandsbonde fick pris för miljöinsatser

holger-van-der-woude_2
Holger van der Woude på Yttereneby gård utanför Järna i Sörmland.

Holger van der Woude på Yttereneby gård utanför Järna i Sörmland utsågs till Årets svenska Östersjöbonde. Han prisades för sitt stora miljöengagemang för Östersjön, inte minst genom att driva ett cirkulärt kretsloppsjordbruk med kvävefällor och våtmarker. Motivering: Holger van der Woude får priset för att han har utvecklat ett genomtänkt diversifierat lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Han har genomfört en mängd olika åtgärder för att skydda Östersjön och dokumenterat dem. Holger genomför jordbearbetning på våren, har skyddszoner och fånggrödor som minskar växtnäringsläckaget och har anlagt våtmarker. Förutom åtgärderna har Holger deltagit som försöksgård och i kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS”.

Yttereneby gård är ett biodynamiskt lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Gården är kretsloppsanpassad med nästan noll näringsläckage. Jordbrukaren Holger van der Woude, som kom till Sverige från Holland i slutet av 1990-talet, satsar på eget foder, vall och sådd med mellangrödor. Han har också ett 70-tal mjölkkor av rasen Brown Swiss, som klarar sig på enbart grovfoder. Holger arrenderar också Skäve gård, så totalt är jordbruksarrendet 320 hektar inklusive 70 mjölkkor. Spannmålen säljs till Saltå kvarn, mjölken till Järna mejeri och de är KRAV-märkta.

Holger och hans medarbetares insatser med skyddszoner, fånggrödor och våtmarker, uppmärksammas av juryn. Gården är försöksgård och kopplad till kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS.

Under hösten gick Yttereneby gård vidare i WWFs regionala tävling ”Baltic Farmer of the Year”, där en global vinnare för hela Östersjöregionen utsågs.

Dela gärna:

Senast ändrad 16/09/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se