Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2017

Stärkt civilsamhälle i västra Balkan

Stärkt civilsamhälle i västra Balkan

I Västra Balkan finns naturområden med mycket stora naturvärden. För att skyddet av dessa ska bli hållbart är det viktigt att det sker ett lokalt utbyte mellan befolkningen, företag och de ansvariga myndigheterna. WWF arbetar med åtta länder i området för att stärka lokalbefolkningens medbestämmande i skyddet av den värdefulla naturen. Det är samtidigt viktigt att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för dem som bor i anknytning till nationalparker.  Här följer några exempel.

Inkomster från turism

I Kroatien drar alla skyddade områden nytta av turismen. I två tredjedelar av dessa har turismen varit den främsta vinstkällan för de närliggande samhällena. I 39 procent av alla skyddade områden är sysselsättning inom området den viktigaste inkomstkällan för lokalbefolkningen.

Kulturell utveckling

Runt Una National Park i Bosnien har WWF arbetat för att främja kulturella värden. Några exempel är traditionell stickning av mattor, gamla recept för matberedning, tillverkning av traditionella souvenirer och föremål.

Utbildning ger ansvarsfulla medborgare

I Serbien satsas på utbildning av yngre generationer för att öka medvetenheten om vikten av naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Här uppmuntras medborgarna att agera ansvarsfullt och aktivt för att skydda naturen nu och i framtiden.

Björnskådning

WWFs projekt har med hjälp av kamerafällor kunnat konstatera att det finns björn i nationalparken Biogradska Gora i Montenegro. Samarbete sker nu med jägare och lokalsamhällen för att utveckla björnskådning som aktivitet för turister. Olika turisttjänster och produkter det för med sig hjälper till att skapa samexistens mellan människa, björn och skyddad natur.

Mer information: natureforpeople.org

Dela gärna:

Senast ändrad 12/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se