Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2017

Storsatsning på nyckelbiotoper

Mossa i svensk skog, Sverige

WWF har under året varit engagerad i diskussionerna kring nyckelbiotoper – områden med särskilt skyddsvärd, känslig skog och natur. Dessa spelar en avgörande roll både som livsmiljö för hundratals rödlistade arter och som ett slags nav för ekosystemet i den svenska skogen. Det råder dock stor okunskap om var dessa områden finns och enligt Skogsstyrelsen så bedöms hälften av de nyckelbiotoper som finns i landskapet ännu vara oidentifierade.

I våras ville Skogsstyrelsen pausa kartläggningen av nyckelbiotoper i norra Sverige. WWF, liksom flera andra organisationer, var mycket kritiska till att myndigheten valde föregå den pågående samverkansprocess kring nyckelbiotoper som inletts. I september valde dock regeringen att skjuta till medel och ge myndigheten ett tydligt uppdrag om att återinföra inventeringen av nyckelbiotoper i hela landet från årsskiftet. Vidare satsas ytterligare en kvarts miljard kronor per år på att ersätta markägare som har mycket nyckelbiotoper på sina fastigheter.

En nyckelbiotopsklassificering innebär inget formellt skydd och inte heller något avverkningsförbud. Men certifieringssystemen FSC och PEFC gör att det inte finns några köpare av virke från nyckelbiotoper, så för markägaren innebär det i praktiken ett avverkningsstopp.

Dela gärna:

Senast ändrad 12/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se