Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2021

Värmdö återskapar levande våtmarker

Björnö_Martin Olgemar Länsstyrelsen Stockholm
På bilden syns ett av de diken på Björnö som ska dikas igen för att skapa våtmark. Foto: Martin Olgemar, Länsstyrelsen Stockholm.

Under 2021 har arbetet påbörjats med att återskapa våtmarker för att gynna den biologiska mångfalden i naturreservaten på Värmdö, Björnö och Ingarö. Arbetet sker inom WWF-projektet Återskapa Östersjöns Livskraft tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Projektet inleds med att återställa det som en gång var livliga våtmarker, genom att ta ner granar som tidigare planterats efter att marken inte längre var till för jordbruk. All planterad gran är redan borta och dikena är pluggade, och under våren kommer en av våtmarkerna kompletteras med åtgärder som gynnar biologisk mångfald.  

Utvecklingen har under de senaste 100 åren tyvärr varit negativ och en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit som en konservens av jord- och skogsbruk. Projektet kommer inte bara att gynna våtmarken och den biologiska mångfalden i de utvalda naturreservaten utan också inspirera andra att göra samma sak. När våtmarker fungerar som de ska och mår bra gynnar det i sin tur till ett renare Östersjön. Till våren planeras det att bjuda ut lokalmedia för att tillsammans med våra partners prata om och visa hur bra det kan bli när utdikade skogsvåtmarker återställs. 

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se