Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2022

WWF bidrar till ökad kunskap om narval

Two narwhal rising out of the water, Nunavut, Canada.
Two narwhal (Monodon monoceros) rise out of the water in order to catch a breath in Admiralty Inlet, Lancaster Sound, Nunavut, Canada.

WWF har under 2022 stöttat ett forskningsprojekt på narval i norra Kanada där längre tidsserier med data från sändare har analyserats för att följa deras rörelser. Genom att sammanställa var, när och hur de förflyttar sig och om de påverkas av ett förändrat klimat, vägleder detta oss hur vi kan ge narvalarna bättre skydd, exempelvis genom att reglera den alltmer ökande sjöfarten. Hotet mot narvalar ökar på grund av minskad havsis vilket i sin tur medför ökad sjöfart. Narvalar kan då drabbas av kollisioner med fartyg samt undervattensbuller som stör narvalarnas möjlighet att kommunicera med varandra med konsekvens bland annat att det är svårare att hitta mat.

Dela gärna:

Senast ändrad 14/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se