Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

WWF har förbättrat arbetet med sociala rättigheter

Representanter från bakafolket
Representanter från bakafolket, en ursprungsbefolkning i Kamerun. De lokala samhällenas inflytande och deltagande är avgörande för om naturresurserna ska bevaras på lång sikt. Det här projektet fokuserar därför på att stärka lokala organisationer för att befolkningen ska få ett större inflytande över beslut som rör deras levnadsförhållanden.

I mars 2019 tillsatte WWF en oberoende kommission för att utreda anklagelser om att statligt anställda parkvakter begått övergrepp i nationalparker där även WWF har projekt – bland annat i Afrika och Asien. Kommissionen leddes av FNs förra högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay.

I november offentliggjordes rapporten – Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action. Panelen har granskat hur WWF agerat när anklagelserna kom och vad som gjorts samt gett rekommendationer för framtiden.

Rapporten visar att inga WWF-anställda begått övergrepp eller uppmuntrat andra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Inga tecken finns heller på att WWF köpt eller upphandlat vapen åt parkvakter eller myndigheter. Men brister har funnits i WWFs interna kontrollsystem och organisationen har inte konsekvent levt upp till sina egna regelverk på alla platser.

WWF har infört ett tydligare ramverk för sociala rättigheter

WWF har sedan kommissionen tillsattes infört en rad åtgärder för att stärka arbetet och värna mänskliga rättigheter i naturvårdsarbetet. Ett nytt globalt ramverk har införts för miljö och sociala rättigheter, Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF), som ska tillämpas i alla program och projekt som innefattar verksamhet inom mark- och vattenområden.

WWF Sverige följer de ESSF-granskningar som görs i områden där program genomförs med svenskt stöd. Under 2020 inleddes också arbetet med att granska fem landskapsprogram i Sverige.

Vi är fast beslutna att fortsätta driva projekt i några av världens mest sårbara områden tillsammans med lokalsamhällena.

Bli Planetfadder

Dela gärna:

Senast ändrad 04/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se