Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2023

WWF och Ikea i samarbete

DSC00078

WWF Sverige och Ikea har arbetat tillsammans i drygt 20 år och stort fokus ligger på att skydda och återställa natur samt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Under det senaste verksamhetsåret har WWF Sverige och Ikea tillsammans tagit stora steg för biologisk mångfald och hållbar bomullsproduktion i Indien. Med stöd från Ikea har WWF Indien skapat tre biodiversitetsparker som inte bara fungerar som livsmiljöer för fjärilar och bin utan också som pedagogiska resurser för besökare. Dessa parker är strategiskt placerade i olika byar och är en del av initiativet för att främja biologisk mångfald och öka medvetenheten om pollinatörers avgörande roll i ekosystemet.

Partnerskapet har även riktat in sig på att bekämpa minskningen av pollinatörer inom bomullsekosystemet i Indien. Genom att implementera regenerativa jordbruksmetoder strävar vi efter att öka antalet pollinerare, främja biologisk mångfald och förbättra förutsättningarna för en mer hållbar bomullsproduktion. Dessa insatser representerar ett positivt steg mot en mer hållbar samexistens mellan människor och naturen.

Partnerskapet mellan WWF Sverige och Ikea har under året ökat sina insatser för hållbar rottingproduktion i Vietnam under verksamhetsåret. Genom att inleda en omfattande inventering av kommersiella rottingarter strävar vi efter att rotting ska produceras på ett hållbart sätt som gynnar både miljön och samhällen. Detta projekt är en del av Ikeas bredare mål att främja hållbarhet och bevarande av ekosystemet.

Inom ramen för partnerskapet med Ikea har över 40 000 hektar (motsvarar virka 74 000 fotbollsplaner) gammelskog i Bulgarien, Slovakien, Rumänien och Ukraina fått ett skydd de senaste två åren. Därutöver har ytterligare 116 500 hektar skog med höga bevarandevärden kartlagts. Dessa skogar är unika ur ett europeiskt perspektiv, då de utgör livsmiljöer för hotade arter som försvunnit från andra delar av Europa. WWFs fleråriga arbete tillsammans med Ikea har resulterat i utvecklingen av metoder för inventering och formellt lagligt skydd mot avverkning. Sammanfattningsvis markerar dessa framsteg i partnerskapet mellan WWF och Ikea betydelsefulla steg mot en hållbar framtid, där medvetna insatser för biologisk mångfald och ansvarsfull produktion är i fokus. Genom att kombinera lokala initiativ med internationell erfarenhet strävar partnerskapet efter att skapa positiva förändringar för både människor och planeten.

Läs mer om WWFs samarbete med IKEA här.

Dela gärna:

Senast ändrad 07/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se