(c) WWF / Fritz PÖLKING

Replik: Drastiskt minskade utsläpp krävs

2010-08-27 (publicerad i Dagens Samhälle) 

Fossilgas (ibland kallad naturgas) ger upphov till något lägre koldioxidutsläpp än olja, men valet står inte mellan dessa två fossila energikällor. Ska vi bekämpa klimatförändringen krävs det drastiskt minskade utsläpp!


Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige, försvarar i Dagens Samhälle den 24 augusti Shells planerade utvinning av fossilgas i Skåne. Sverige har fortfarande ett stort oljeberoende och ”om vi byter från olja till naturgas så minskar utsläppen som påverkar växthuseffekten”, skriver Mathiasson. Det är sant att fossilgas (ibland kallad naturgas) ger upphov till något lägre koldioxidutsläpp än olja, men valet står inte mellan dessa två fossila energikällor. Ska vi bekämpa klimatförändringen krävs det drastiskt minskade utsläpp!

Sverige har unika förutsättningar att göra något åt koldioxidutsläppen. Vi kan fungera som en förebild för resten av världen, driva på utvecklingen och exportera nya lösningar. Många svenskar är miljömedvetna. På våra universitet bedrivs banbrytande och relevant forskning. Sverige har även naturliga förutsättningar, med långa kuster och mycket skog, som ger oss unika möjligheter att ta tillvara på förnybar energi. Åtskilliga svenska företag tar dessutom miljöfrågor på allvar och politiska partier har frågorna högt på agendan. Kort sagt, det är svårt att finna något annat land i världen med bättre förutsättningar än Sverige att påbörja en omställning till ett hållbart energi- och transportsystem.

I detta perspektiv handlar det inte om att byta från en fossil energikälla (olja) till en annan (fossilgas). I stället handlar det om att minska energianvändningen och att satsa på förnybara energikällor. Energigas Sverige och Shell försöker bilda opinion för gasutvinning genom att konsekvent tala om ”naturgas”. Då är det lättare att få stöd bland allmänheten. Men detta är grovt vilseledande.

En Sifomätning visar att bara 51 procent av svenskarna vet att naturgas är ett annat ord för en fossil gas. 28 procent tror felaktigt att det är ett annat ord för förnybar biogas och 21 procent är tveksamma eller vet inte. I det oberoende SOM-institutets årliga opinionsmätning används det mer neutrala begreppet ”fossilgas-/naturgas”. Och det är bara 20 procent av svenskarna som vill att Sverige under de närmaste 5-10 åren ska ”satsa mer” på ”fossilgas-/naturgas”. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år på 2000-talet, då andelen uppgått till mellan 29 och 33 procent.

SOM-institutets mätning visar däremot att allmänheten prioriterar förnybar energi framför fossil energi. Hela 83 procent vill satsa mer på solenergi, 74 procent på vindkraft och 43 procent på biobränslen. Opinionen är lika tydlig bland riksdagskandidater. Av de 281 svenska riksdagskandidater på valbar plats som svarade på Heaven or sHells valenkät ansåg 52 procent att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas, medan bara 15 procent motsätter sig ett sådant veto.

Och bland de skånska riksdagskandidaterna, som berörs allra mest, är opinionen mot Shells planerade gasutvinning mycket kraftig. Över hälften, 300, av alla skånska riksdagskandidater svarar på enkäten och 65 procent av dessa anser att Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne, medan bara 12 procent anser att Shell bör få tillstånd. Utvinning av ännu mer fossila bränslen är helt fel väg att gå när samhället nu måste bekämpa klimatförändringen och minska koldioxidutsläppen. Resurserna bör framför allt satsas på förnybar energi och energibesparingar, inte fossilgas.

 

 

Peter Westman

Naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

 

Carl Piper

Ordförande i nätverket Heaven or sHell
 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se