(c) WWF / Fritz PÖLKING

Riksdagen måste stoppa fossil energi

2011-03-24 (publicerad i Newsmill) 

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och nätverket Heaven or sHell ser allra helst att riksdagen förbjuder utvinning av fossil energi i Sverige. Om riksdagen ännu inte är beredd att fatta detta beslut, bör den åtminstone ge berörda kommuner vetorätt mot utvinning av fossil energi!


Kommunerna i Sverige har vetorätt mot och kan stoppa klimatvänliga vindkraftetableringar, men de kan inte stoppa utvinning av fossil energi som olja och gas. Detta snedvridna förhållande borde ändras och ett första steg kan tas av riksdagen om några veckor. Alla riksdagsledamöter som vill ge kommunerna ett viktigt verktyg i arbetet mot klimatförändringen måste nu ta ställning för förslaget att kommunerna ska få vetorätt mot utvinning av fossil energi!

Hälften (50 procent) av 182 riksdagsledamöter ansåg i en enkät i samband med riksdagsvalet i höstas att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas, medan endast 15 procent motsatte sig ett sådant veto. Resten av de svarande var tveksamma eller visste inte. Enkäten genomfördes av nätverket Heaven or sHell, som arbetar för att stoppa olje- och gasjätten Shells planerade gasutvinning i Skåne.

Enligt ledande klimatforskare har vi mycket kort tid på oss att vända trenden med de stigande utsläppen av växthusgaser. Shell framhåller gärna att fossilgasen (ibland kallad naturgas) ger lägre koldioxidutsläpp än kol och olja. Men i den andra vågskålen ligger inte kol och olja. De mycket allvarliga klimatförändringarna bör mötas med investeringar i energieffektivisering och förnybar energi - inte med ökad utvinning av fossila bränslen.

Sverige har mycket goda förutsättningar att minska energianvändningen och att utvinna energi från biomassa, vind, sol och vågor. En kraftfull satsning leder till en grön tillväxt med låg klimatpåverkan, nytt entreprenörskap och nya jobb i hela landet. På så vis kombineras tillväxt med ökad miljönytta. Men storskaliga satsningar på fossil energi skulle verka i motsatt riktning.

Snart kommer resultaten från Shells provborrningar efter fossilgas i Skåne. Bolaget har fått tillstånd att leta gas i två områden som omfattar hela 25 procent av Skånes yta. Shells provborrning efter fossilgas i Sjöbo, Hörby och Tomelilla har mötts av häftiga protester. Många anser att människors tillgång till landskapet - fritt från borrtorn, kompressorstationer och pipelines - väger tyngre än försöket att få upp de sista fossila resterna ur jorden. Många är oroliga för att grundvattnet ska förorenas och allt fler inser att klimatförändringarna inte kan mötas med utvinning av ännu mer fossil energi.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och nätverket Heaven or sHell ser allra helst att riksdagen förbjuder utvinning av fossil energi i Sverige. Om riksdagen ännu inte är beredd att fatta detta beslut, bör den åtminstone ge berörda kommuner vetorätt mot utvinning av fossil energi!

Näringsminister Maud Olofsson sade nyligen i riksdagen att det inte ska vara "någon storskalig utbyggnad av gas i Sverige" och S, V och MP har slagit fast att de "inte kommer att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige" och att "detta ställningstagande omfattar också Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne".

När riksdagens näringsutskott inom kort tar ställning i frågan är det dags att gå från ord till handling: Öppna dörren till en fossilfri framtid. Ge de berörda kommunerna rätt att stoppa utvinning av fossilgas och annan fossil energi!
 

Håkan Wirtén

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

Svante Axelsson

Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

Carl Piper
Ordförande, nätverket Heaven or sHell

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se