Foto: Germund Sellgren

Regeringens svek mot Östersjön är inte EUs fel

2013-11-22 (Publicerad i GP)

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) skyller regeringens indragna stöd till våtmarksprojekt på EU. Men det plötsliga stoppet för att restaurera nya våtmarker är helt och hållet en konsekvens av regeringens egna prioriteringar, skriver bland andra Carl Piper.

Regeringen slopar Landsbygdsprogrammets stöd till restaurering av våtmarker nästa år. Sparåtgärden kunde inte ha tajmats sämre. Samma vecka som Landsbygdsprogrammets nya budget blev känd, skrev miljöminister Lena Ek (C) under ett avtal om nya åtaganden för ett renare Östersjön, tillsammans med ministrar från övriga Östersjöländer. Åtgärdsplanen innebär bland annat att Sverige åtar sig att minska utsläppen av kväve och fosfor, som bidrar till övergödningen av Östersjön och problem som algblomning.
 
I en replik på den debattartikel där vi kritiserar detta faktum skriver Eskil Erlandsson att ”alla med stöd för anlagda våtmarker kan känna sig trygga”. Det är naturligtvis bra, men vi pekar på något annat, nämligen att regeringen plötsligt stoppar stödet till nya restaureringsprojekt av våtmarker. Nya utsläppsbeting för Östersjön kräver ytterligare åtgärder. Ska utsläppen minskas behövs fler våtmarker, som är naturliga reningsverk för kväve och fosfor.

Landsbygdsministern pekar på EU-förordningar som ännu inte finns på plats, och menar att detta gör 2014 till ett ”mellanår”. Visst är EU:s process kring Landsbygdsprogrammet försenad, men regeringens nedkapade budget för 2014, 2015 och sannolikt även 2016 kan inte skyllas på EU. Att stödet till våtmarker och många andra viktiga miljöåtgärder blir mindre är en följd av regeringens egna prioriteringar.
 
Vi konstaterade i vår debattartikel att regeringens agerande riskerar att slå sönder välfungerande verksamheter. Att miljöexperter och entreprenörer som i dag arbetar med att restaurera våtmarker får nu se sig om efter andra uppdrag. Detta bemöter inte Eskil Erlandsson med ett ord, vilket får antas bero på att han saknar bra svar.

Landsbygdsministerns huvudbudskap om att redan ingångna åtaganden fullföljs borde inte ens behöva sägas. Budskapet understryker hur otillfredsställande regeringens hantering av Landsbygdsprogrammet är. Det behövs större uthållighet och förutsägbarhet för att jordbrukare och andra ska kunna göra de långsiktiga miljöinvesteringar som behövs.
 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och miljöminister Lena Ek (C) är fortfarande skyldiga oss ett svar på hur Sverige ska möta sina nya utsläppsbeting för Östersjön utan kraftfulla nya satsningar på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet – satsningar som vi vet ger bra effekt till en låg kostnad.
 
Carl Piper, initiativtagare till flera stora våtmarksprojekt
Johanna Sandahl, vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Björn Sprängare, ordförande, Svenska Jägareförbundet
Lars Ingelmark, ordförande, Svensk Våtmarksfond
Åke Pettersson, vice ordförande, Sveriges Ornitologiska Förening
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

Senast uppdaterad 2014-01-22

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se