Himalayas mindre glaciärer sårbara för klimatförändringar


2009-11-25 

Mindre glaciärer i Himalaya har visat sig vara mer sårbara för klimatförändringarna än de stora, visar en ny rapport från WWF i Indien och Birla Institute of Technology (BIT) som granskat effekterna för människor, ekosystem och biologisk mångfald vid två glaciärer i indiska Himalaya.

Författarna bakom rapporten Witnessing Change: Glaciers in the Indian Himalayas har gjort mätningar vid Gangotri, en 30 km lång glaciär, och Kafni, en 4,2 km stor glaciär i den norra delstaten Uttarakhand i västra Himalaya.  Resultatet visar att de mindre glaciärerna drabbas hårdare av klimatförändringarna. Exempelvis har Kafni dragit sig tillbaka snabbare och förlorar en del av sitt istäcke – en trend som också observerats på andra håll.

– Minskningen är oroväckande och lokala klimatvariationer kan spela in. Det finns behov av en mer långsiktig och kontinuerlig övervakning för att förutse framtida scenarier, inte minst när det blir vattenbrist, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF. 

Samhällen nära Gangotri har fått ändrade snöfallsnivåer under vintermånaderna vilket resulterat i minskad markfuktighet. Det leder i sin tur till att odlingsmönstret och tillgången på vatten förändras.

– Glaciärernas betydelse för människor, ekosystem och biologisk mångfald har hittills underskattats. För att klara av att tackla de framtida klimatutmaningarna krävs naturliga ekosystem som en buffert. Att minska den totala miljöbelastningen blir viktigt om balansen ska upprätthållas, säger Anna Forslund, biolog och sötvattenhandläggare på WWF.

Vatten från glaciärerna i Himalaya rinner ner i många av Asiens största floder: Ganges, Indus, Brahmaputra, Salween, Mekong, Yangtze och Gula floden. Det ger hundratals miljoner människor på den indiska subkontinenten och i Kina tillgång till vatten året runt. Glaciärerna utgör den största isansamlingen på jorden frånsett polarisarna och drar sig tillbaka mellan 10 och 15 meter om året i takt med att den globala uppvärmningen tilltar.

När vattenflödet avtar i takt med klimatförändringarna kan vattenkraftverken inte producera tillräckligt mycket ström. Industrin drabbas av problem, samtidigt som jordbruket måste minska bevattningen med krympande skördar som följd. Tre av floderna i Nepal har redan avtagande flöden. I nordvästra Kina sjunker vattennivån i Qinghai-platåns våtmarker, sjöarna blir allt mindre, och i somliga floder och åar rinner inget vatten längre.
 


För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55
 
Anna Forslund, biolog och sötvattenexpert, WWF
Tfn: 0735-00 44 22

Marie von Zeipel, pressekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se
 
 
Senast uppdaterad 2009-11-25
 
 
 
Bild för nedladdning
Foto: WWF-Canon
Smältande glaciär, Bhutan.
Foto: WWF-Canon