Ny WWF-rapport: Fler hållbarhetskrav behövs när konsumtionen av bioenergi ökar

2011-09-30

En stark ökning av bioenergikonsumtionen i världen kräver starka regelverk och certifiering. Bioenergin är en av flera lösningar för att ersätta fossila bränslen. Men en ohämmad användning utan krav kan vara direkt skadlig, eftersom marken inte räcker till att odla både mat, virke och bränslen, säger WWF i en ny rapport. 

 

En ökad global efterfrågan av timmer, papper och bioenergi kan komma att leda till att upp mot 300 miljoner hektar obrukad naturskog brukas och att nyetablering av trädplantager expanderar med 250 miljoner hektar. Det menar WWF i den nya delrapporten av Living Forests Report. För att förhindra negativa effekter på klimat, biologisk mångfald och människor krävs starka regelverk.


– Om vi ska motverka klimatförändringar och energifattigdom i världen är bioenergi en viktig del av lösningen. Samtidigt bidrar den till det ekologiska fotavtrycket. Därför behöver vi motverka negativa effekter både genom lagar och förändringar i vår konsumtion, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.


Med hjälp av modellen Living Forest har WWF i samarbete med IIASA (Institute for Applied Systems Analysis) tittat på konsekvenserna av ett stopp mot avskogning i världen fram till 2020 – och en global omställning till 100 procent förnybar energi år 2050 – två av WWFs målsättningar.


Det går att nå bägge målen, men utan starka sociala och miljömässiga regelverk kan en ökad konsumtion få negativa effekter. Biologiskt värdefulla skogar och andra ekosystem – som savann- och gräsmarker – riskerar att försvinna.


– Den goda nyheten är att det finns verktyg som RSB (Roundtable on Sustainable Biofuel) och FSC (Forest Stewardship Council), som aktörer inom bioenergisektorn bör tillämpa, säger Peter Roberntz, bioenergiansvarig på Världsnaturfonden WWF.
WWF är kritisk till att Sverige och flera andra länder som exempelvis Finland – inte vill ha bindande hållbarhetskriterier för fasta biobränslen inom EU.


– Vi hoppas att det blir en ändring, säger Håkan Wirtén.


Rapporten visar att vi måste minska vår konsumtion av både energi, kött och andra produkter i den rika delen av världen. En minskad köttkonsumtion skulle till exempel direkt minska trycket på den globala markanvändningen.


För att våra barn och barnbarn ska kunna leva i en hållbar och biologiskt rik värld krävs mer energieffektiva samhällen och en rättvisare global fördelning av jordens resurser. Det visar även WWFs nya rapport ”Hållbar Energi – 100% förnybart på naturens villkor”. Vi måste gå från överkonsumtion till hållbar konsumtion med minskat avfall och återvinning.
 

 

För frågor, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF

Tfn: 0705-65 45 15

 

Peter Roberntz, bioenergihandläggare, WWF

Tfn: 0733-423 227

 

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se


 

Senast uppdaterad 2011-09-30

Rapporten för nedladdning

Fakta om bioenergi:

Bioenergi är material som trä, sockerrör, majs och alger och är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Regeringar som gjort ambitiösa klimatåtaganden är starkt beroende av bioenergi för att uppnå sina mål.