tiger  National Geographic Stock Michael Nichols WWF

 

 

WWF: Glädjande att tigrarna blir fler i Indien

 2015-01-20

Det ser ljusare ut för Indiens tigrar enligt nya siffror som idag offentliggjorts av landets miljöminister Prakash Javadekar. Räkningen visar att antalet tigrar nu ökat med cirka 30 procent under de senaste tre åren – från 1 706 djur till 2 226 individer.

 

– Det är oerhört glädjande att vi nu ser en ökning av tigrarna i Indien, där en majoritet av världens tigerbestånd finns. Resultatet är ett kvitto på att våra naturvårdsansträngningar lönar sig, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

 

Den nya inventeringen är den största någonsin och har letts av myndigheten National Tiger Conservation Authority i samarbete med experter och naturvårdsorganisationer, bland andra WWF. Förutom fotspår och spillning har forskarna tagit hjälp av kamerafällor och DNA-tester. Bilder finns på cirka 1 500 individuella tigrar. Räkningen omfattar 300 000 kvadratkilometer i 18 delstater. WWF i Indien har haft ansvar för inventeringen i 30 områden, där 650 kamerafällor identifierat mer än 450 tigerindivider.

Indiska regeringen har fått hård kritik för att tjuvjägare härjat i fritt i många reservat, men nu verkar det finnas en större vilja att agera.

 

– Tjuvjakten är fortfarande ett stort problem, men regeringen har börjat ta i med hårdhandskarna. Flera kriminella nätverk har avslöjats och de viktigaste tigerreservaten sköts och bevakas nu väl. Samarbete med lokalbefolkningen är avgörande och inte minst användandet av biogasanläggningar på gårdsnivå gör att konflikter minskar – när kvinnorna inte längre behöver leta ved i tigerns skogar.

 

För att bevara tigrarna i framtiden krävs skydd och övervakning av tigerområden och korridorerna runtomkring samt en effektiv förvaltning i kringliggande områden.

 

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna i världen minskat från cirka 100 000 djur till mellan 3 000 till 4 000 djur, en minskning med 96-97 procent. Orsakerna är illegal jakt, krympande livsmiljöer och handel med tigerdelar som statussymbol och för orientalisk medicin i framförallt Kina.

WWF arbetar på flera plan för att rädda tigern. Ett exempel är de 13 tigerlandskap – "Landscapes of Hope" – där WWF i samråd med regionala myndigheter länkat samman tigerreservat och nationalparker.

 

Fakta: Uppskattningarna av det indiska tigerbeståndet har satts till 2 226 individer (spannet ligger mellan 1 945 till 2 941 individer).


Läs mer om tigern

 

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, tigerexpert WWF, 08-624 74 32, 070-555 14 02

Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, 070-603 84 64

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2015-01-20

Pressbilder tiger

Indiens miljöminister Prakash Javadekar offentliggjorde idag siffrorna över antalet tigrar i Indien.

Ladda ner högupplöst

 

Foto: Vivek R Sinha / WWF-Canon

Tiger (Panthera tigris), Indien

Foto: Vivek R Sinha / WWF-Canon

Ladda ner högupplöst

 

Foto: Staffan Widstrand / WWF-Canon

Tiger (Panthera tigris), Indien

Foto: Staffan Widstrand / WWF-Canon

Ladda ner högupplöst