WWF om regeringens strategi ”Levande städer”:

Bra att satsa på färre bilar och mer på cyklar och grönområden

Den 12 april presenterade regeringen ”Levande städer” – den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. WWF ser positivt på en sammanhållen grön stadsutvecklingspolitik, men mer måste till.

–  Det är positivt att regeringen inser städernas betydelse för att skapa hållbara lösningar och tackla klimatutmaningarna. Vi välkomnar också att regeringen värderar grönområden och ekosystemtjänster. Men det behövs skarpare verktyg så att kommunerna kan skydda värdefull tätortsnära grönska, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Marken är en värdefull resurs och även om vi står inför ett växande bostadsbehov får vi inte bygga bort de gröna värdena. Förtätning får inte ske på bekostnad av värdefulla livsmiljöer och ekosystem. WWF välkomnar därför anslaget att bygga rätt från början och med hållbara material. 


WWF efterfrågar ett tydligare fokus på städernas viktiga roll för hållbara konsumtionsmönster. Det skulle krävas 4 planeter om alla människor på jorden tog efter svenskarnas livsstilar. Om vi ska kunna leva upp till målen i Parisavtalet och våra klimatmål kan inte utsläppsminskningar ätas upp av en ökad konsumtion.

–   Regeringen bör göra tydligt hur städer och kommuner kan arbeta för att minska invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp, sätta upp lokala mål och driva en samhällsplanering som leder till klimatsmart konsumtion, säger Sabina Andrén, programsamordnare för hållbara städer på WWF.

Läs mer om WWFs initiativ One Planet City Challenge som uppmärksammar kraften i det lokala klimatarbetet och sätter in det i ett globalt sammanhang. I WWFs ”Ledarskap för en levande planet” ges rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete och bidra till en hållbar framtid på en levande planet.


One Planet City Challenge
WWFs position 

 

För mer information kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 14
Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF, Tfn: 08-515 114 52, sabina.andren@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, 08-546 575, press@wwf.se

 

Senast uppdaterad 2018-04-13

 

Pressbilder

Nationalstadsparken i Stockholm. Fritidsaktiviteter i parken. Foto: Henrik Ekman

Nationalstadsparken i Stockholm. Fritidsaktiviteter i parken. Foto: Henrik Ekman

Ladda ner högupplöst

 

Cykelvägar i Malmö. Årets klimatstad 2011

Cyklar i Malmö, årets klimatstad 2011.

Ladda ner högupplöst

 

Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner högupplöst

 

Sabina Andrén. Foto: Saga Sandin / WWF

Sabina Andrén, programsamordnare One Planet City Challenge Sverige

Foto: Saga Sandin / WWF

Ladda ner bild