Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

 

 

Positiv effekt av Kinas elfenbensförbud – men mer krävs för att stoppa handeln

2018-09-28

Förbudet mot elfenbenshandel som infördes i Kina vid årsskiftet 2017/2018 har gett positiva effekter. 30 procent den av illegala elfenbenshandeln har stoppats visar granskningar som gjorts av WWF och TRAFFIC. Rapporterna visar en positiv utveckling där utbudet har minskat och förbudet fått stort stöd. Trenden är dock inte lika positiv när gäller auktionshusen, där handeln istället har ökat. 

 

–Det är glädjande att handeln med elfenben minskar. Nu gäller det att följa upp och finslipa lagstiftningen så att efterlevnaden skärps ytterligare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Den illegala elfenbenshandeln har minskat med 30 procent sedan förbudet trädde i kraft, visar rapporterna. Det finns också ett starkt stöd för förbudet, 9 av 10 som intervjuats stöder ett förbud mot försäljning av elfenben.

– Men det finns fortfarande efterfrågan och bristande medvetenhet hos de kinesiska konsumenterna i vissa delar av landet. Svagheter i lagen gör att insatserna måste förstärkas mer. Vi måste öka medvetenheten om förbudet, minska efterfrågan samt öka kontrollerna vid gränserna, säger Ola Jennersten, global naturvårdsexpert på WWF.
 
Fler åtgärder krävs när det kommer till vissa platser och marknader, där handel fortfarande sker i stor skala. Det handlar bland annat om platser vid vietnamesiska gränsen och i de kinesiska städerna Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Dongxing and Pingxiang. Rapporterna pekar även på att elfenbenshandeln ökat på auktionsmarknaden.

Auktionshusen utgör ett kryphål i lagen. Flera uppges bryta mot förbudet eller sakna tillstånd som nu krävs för handel med elfenben.

Nu uppmanar WWF och TRAFFIC tillsammans med samarbetspartners, Kina och andra länder som har en lång tradition av att handla med elfenben att lägga resurser på att förbudet efterlevs, framförallt i områden med fortsatt hög efterfrågan.

– Det finns alltid en risk att handeln flyttas till grannländerna Vietnam, Kambodja, Laos, Japan och Myanmar och det är viktig att undvika det, säger Ola Jennersten på WWF.

I arbetet med rapporterna har 2000 personer intervjuats och totalt har WWF och TRAFFIC besökt 157 marknader i 23 städer och funnit 2 812 elfenbensprodukter och 345 försäljningsställen.

 

Rapporterna:

China’s Ivory Market after the Ivory Trade Ban in 2018 (fysiska marknader med elfenben och onlineförsäljning under juni / juli i år.

 

Demand under the Ban - China Ivory Consumption Research Post-Ban 2018 (konsumentbaserad undersökning av GlobeScan om vad som hänt efter elfenbensförbudet).

 

China’s Ivory Auction Market: En analys av lagstiftningen, historisk utveckling och marknadsundersökningar.

 

 

Fakta: 

Mer än 20 000 elefanter beräknas varje år dödas av tjuvjägare och slakten har upprört en hel värld. Kina, som länge var världens största marknad för elfenben, har sedan 1 januari 2018 förbjudit all handel med elfenben. I praktiken betyder det att de som har licens för att bearbeta nytt elfenben och alla elfenbensförsäljare måste stänga. Den gamla elfenbensmarknaden var sanktionerad av den kinesiska staten i 28 år efter att ett internationellt förbud mot handel med elfenben infördes 1990

USA beslöt sommaren 2016 att stänga ner stora delar av sin elfenbenshandel och efter Kinas förbud 2018 har nu Hongkong beslutat att förbjuda sin från 2021.

Läs mer här:

https://www.traffic.org/news/chinas-ivory-trade-ban-workshop-held-on-the-achievement-and-challenges/


http://www.wwf.se/press/aktuellt/1728085-historiskt-beslut-kina-forbjuder-handeln-med-elfenben


Vad händer i EU?

Huvudregeln inom EU är ett förbud mot kommersiella aktiviteter med elfenben, vilket innebär att det inte ska köpas eller säljas. Men det går att ansöka om undantag.
Sedan 2011 utfärdar Jordbruksverket inga undantag från förbudet mot kommersiella aktiviteter med råelfenben. Snidat elfenben, som smycken och inredning, kan däremot utgöra undantag med ett så kallat Cites-intyg, förutsatt att man införskaffat det lagligt.
Undantaget kan ges från förbudet när det gäller antikt elfenben, ej råelfenben, som är bearbetat före 1947.


Cites står för Convention on International Trade in Endangered Species och är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade växter och djur.
Källa: WWF och Jordbruksverket

 

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, global naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02

Mats Forslund, expert på illegal handel med hotade arter, 0226-700 50, 070-399 81 63

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77,
pressjourstelefon: 08-546 575 00, press@wwf.se 

 

Senast uppdaterad 2018-09-28

Pressbilder

Elfenbensfigurer. Foto: Ola Jennersten / WWF
Elfenbensfigurer. Foto: Ola Jennersten / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Elfenbenslager. Foto: Ola Jennersten / WWF
Elfenbenslager. Foto: Ola Jennersten / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Elfenbensmarknad. Foto: James Morgan / WWF
Elfenbensmarknad. Foto: James Morgan / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Elefant. Foto: Julia Thiemann / WWF
Elefant. Foto: Julia Thiemann / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Dödad elefant. Foto: WWF
Dödad elefant. Foto: WWF

Ladda ner bilden högupplöst

Rapporterna

China’s Ivory Market after the Ivory Trade Ban in 2018 (fysiska marknader med elfenben och onlineförsäljning under juni / juli i år.

 

Demand under the Ban - China Ivory Consumption Research Post-Ban 2018 (konsumentbaserad undersökning av GlobeScan om vad som hänt efter elfenbensförbudet).

 

China’s Ivory Auction Market: En analys av lagstiftningen, historisk utveckling och marknadsundersökningar.

Råd till turister

WWFs konsumentråd finns i foldern ”Semesterhälsningar från WWF – Köp inte våra liv”.

 

Ladda ner guiden