Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 sep, 2021|Pressmaterial

5 miljarder dollar till naturen vid högnivåmöte

WWF välkomnar de åtgärder och nya satsningar för naturen som idag presenterades av globala ledare, bland annat Stefan Löfven, under eventet ”Transformative Action for Nature and People” i samband med FNs generalkonferens i New York. 

Under eventet annonserades mer än 5 miljarder dollar i finansiering från stora filantroper till skydd och restaurering av biologisk mångfald, 75 finansinstitut från hela världen (som representerar 12 biljoner euro i tillgångar) åtog sig att värna den biologiska mångfalden genom sin finansiella verksamhet och sina investeringar och en rad regeringar tillkännagav nya skyddade områden.    

Det är glädjande att se så många världsledare från tre stora koalitioner - Leaders’ Pledge for Nature, High Ambition Coalition for Nature and People och Global Ocean Alliance – som gett löften för naturen nu också visar att de börjar omsätta sina åtaganden i handling. 

Statsminister Stefan Löfven, som representerade Sverige på eventet, lyfte i sitt uttalande att Sverige nu avsätter ökade resurser för skydd av natur och genomför satsningar på biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet. Han betonande även Sveriges satsning på att arrangera en högnivåkonferens ”Stockholm +50” i juni 2022 med ambitionen att öka takten i omställningen mot mer hållbara samhällen.  

- WWF välkomnar Sveriges presenterade satsningar för naturen och att Sverige nu anslutit sig till alla tre koalitioner. Det är bra att den svenska regeringen visar att de tar naturkrisen på allvar. Men Sverige behöver visa högre ambition både i Sverige och mer aktivt driva på i de pågående förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald, säger Gustaf Lind. 

WWF betonar att de politiska uttalanden om hög ambition som förts fram också måste återspeglas i de viktiga beslut som ska fattas under klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november och i det globala ramverket för biologisk mångfald som ska antas vid COP15 inom “Konventionen om biologisk mångfald” nästa år.  

Läget är akut. Förlust av biologisk mångfald, ekosystemförstöring och klimatförändringar orsakar oåterkallelig skada på våra livsuppehållande system, förvärrar fattigdom och ojämlikhet och ökar risken för framtida pandemier. För att vända den nedåtgående trenden för den biologiska mångfalden till 2030 krävs naturvårdsåtgärder, som restaurering och att skydda minst 30 procent av vår natur, i kombination med en medveten omställning till hållbar produktion och konsumtion.  

- Sveriges satsning på högnivåkonferensen “Stockholm +50” kan bli en viktig milstolpe för det globala miljöarbetet om den sätter fokus på de bakomliggande drivkrafterna till miljöproblemen. Likt Stockholmskonferensen 1972 vill vi att den blir ett startskott för konkreta initiativ som leder i en ny, bättre och mer hållbar riktning, säger Åsa Ranung, WWF.  

 Det är nu hög tid att omsätta ord i handling, för naturen och vår egen framtid. 

Länk till eventet: här

Länk till WWF internationals pressmeddelande: här

För ytterligare information, kontakta  

WWF pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00, Anna Almberg anna.almberg@wwf.se 0709816782 

Åsa Ranung, senior policyrådgivare, WWF, tel 070-6699290, asa.ranung@wwf.se   

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se