Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|27 jun, 2022|Pressmaterial

Algblomningen har startat: ”Alla har ett ansvar” 

Årets algblomning har startat, både i Östersjön och flera insjöar. Kraftiga algblomningar har blivit något av ett tecken på att den svenska sommaren startat och att vattnet är varmt. Ett tecken som inte borde finnas – då det egentligen pekar på ett hav som är ur balans.

– Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och läget är väldigt allvarligt. Cirka en femtedel av Östersjöns bottnar beräknas vara syrefria och omkring en tredjedel lider av syrebrist så vi måste ta krafttag och fortsatt minimera de övergödande utsläppen.

Algblomningarna kräver mycket syre när algerna ska brytas ner och sjunka till botten, säger Inger Näslund, Världsnaturfonden WWFs havsexpert.

Algblomningen är direkt kopplad till den övergödning som vi själva bär ansvar för då höga halter växtnäring kommit ut i Östersjön, främst från våra avlopp och jordbruksmarker. Resultatet blir döda bottnar.

De kraftiga algblomningarna startar sedan en ond spiral. Förutom de utsläpp som läcker ut i Östersjön från jordbruket och avloppen läcker det ut lagrade fosforutsläpp från havsbottnarna. Dessa förvärrar övergödningen ännu mer.

– Den syrefria miljön leder till att fosfor kan frigöras ur bottensedimentet och läcka ut i vattnet och då ytterligare ge näring till mer intensiv algblomning, säger Inger Näslund.

Även torsken har betydelse för algblomningen i Östersjön. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter minskar kraftigt, men också till allvarliga förändringar det ekologiska systemet.

Vissa alger, som exempelvis de blågröna, kan vara giftiga för både människor och djur. När de blommar kan vattnet färgas i grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Vattnet blir även tydligt grumligt och kan fyllas av små tråd- eller prickformade växtplankton.

– Vid tecken på algblomning ska man undvika att bada och även försöka hålla sina husdjur borta från vattnet, säger Inger Näslund. Om man råkar svälja vatten med blågröna alger kan det orsaka magsjuka eller ökad risk för infektion i öppna sår.

Algblomning är ett naturligt fenomen under den varma årstiden, men på grund av allt för höga utsläpp av näringsämnen i Östersjön blir tillväxten av planktonalger allt för intensiv.

WWF arbetar på flera områden för att förbättra havsmiljön i Östersjön, bland annat med att anlägga våtmarker som renar vattnet innan det når ut i havet. Men det behövs mer, därför uppmanar WWF alla länder runt Östersjön att leva upp till sina löften och minska sina utsläpp av övergödande ämnen.

I Sverige är jordbruket den största orsaken till näringsläckage. Men reningsverk, industri, enskilda avlopp och dagvatten bidrar också med övergödande ämnen som sedan hamnar i såväl insjöar som Östersjön.

– Men det är inte bara politikernas beslut som påverkar läget i Östersjön. Företag och privatpersoner bär också en del av ansvaret. Som konsumenter och privatpersoner kan vi bidra till att bekämpa övergödningen genom att exempelvis fixa våra enskilda avlopp och tömma båttoaletten i hamn. Om du har egen mark där en våtmark skulle kunna bidra till att minska näringsflödet, kan du kontakta din länsstyrelse för att höra om möjlighet att anlägga den, säger Inger Näslund.

Bara genom att agera tillsammans kan vi få mindre algblomningar under framtida somrar.

Fakta: Östersjön

Östersjön, som har bräckt vatten, gränsar till nio länder. Det bidrar med mat, jobb och turism – men räknas idag till ett av världens mest förorenade hav. Bland hoten finns övergödning, överfiske, ökande sjöfart och utsläpp av miljögifter.  Näringsläckaget har minskat de senaste decennierna. Men det dröjer innan vi ser de positiva effekterna av minskade utsläpp till havet. Mycket näring finns lagrat i bottensedimenten av gamla utsläpp. Östersjön är ett innanhav med långsamt vattenutbyte. Det tar mer än 30 år att byta ut allt vatten.

Så jobbar WWF för ett mer hållbart innanhav:

WWF arbetar för att stoppa övergödningen och farliga utsläpp, skydda viktiga områden, stoppa ohållbart fiske, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

WWF arbetar på flera plan med konkreta naturvårdsinsatser för att skapa en bättre havsmiljö i Östersjön, exempelvis våtmarker och restaurering av marina miljöer i grunda vikar.

WWF vill öka medvetenheten om de problem Östersjön står inför, engagerar våra politiker i frågan om vårt kära innanhav, inte bara i Sverige utan i alla Östersjöländerna.

Läs mer här.

WWF vill att:

Östersjöländerna lever upp till sina åtaganden i den gemensamma handlingsplanen för Östersjöns miljö (Baltic Sea Action Plan inom HELCOM) och minskar sina utsläpp av växtnäringsämnen.

Östersjöländerna gör mer för att jordbrukets näringsläckage och utsläpp från avloppsvatten från mindre samhällen minska och enskilda hushåll.

Utsläpp av avloppsvatten till havs bör förbjudas för all kommersiell sjöfart, inte endast kryssningsfartyg. Avloppsvatten ska lämnas i hamn för rening.

Läs mer här.

Detta kan du som privatperson göra för Östersjön:

Se till att tömma toalettvattnet från din båt i hamn.
Har du enskilt avlopp till huset eller sommarstugan? Gå in på www.avloppsguiden.se och lär dig mer om hur du kan förbättra reningen och vilka regler som gäller.

Skrubba rent klippor under vatten som är bevuxna med fintrådiga alger, på hösten eller i april/maj. Då får blåstångslarverna en ren plats att sätta sig fast på. Blåstången är Östersjöns viktiga skogar och bidrar till att vattnet renas.

Var noga med att slänga skräp i papperskorgen och panta dina flaskor och burkar.

Använd endast miljömärkt bottenfärg till båten.

Har ni frågor:

Inger Näslund, WWFs Östersjöexpert, inger.naslund@wwf.se, tel 070 10 53 057

Troy Enekvist, pressekreterare, troy.enekvist@wwf.se , tel 076 06 85 006

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 16/08/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se