Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|30 maj, 2014|Pressmaterial

Allemansrätten riskerar att urholkas

En färsk opinionsundersökning från Världsnaturfonden WWF visar att 88 procent tycker att allemansrätten är viktig. Samtidigt finns intressen från både politiker och organisationer som vill försvaga den. Allemansrätten är ett av de teman som står i fokus i WWFs nya kampanj Svenska Pärlor där målet är att få ett stärkt naturskydd i Sverige. 

– Vi behöver ett utökat naturskydd och få större resurser att sköta den redan skyddade naturen. Det är avgörande för att kunna rädda våra arter i en värld där vi människor påverkar allt mer. För att få politikerna att agera för ett ökat naturskydd startar vi kampanjen Svenska Pärlor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. En trend som riskerar att försvaga allemansrätten är att det blir allt lättare att avgränsa privata marker, vilket slår hårt mot allemansrätten. Skyltar med texten tillträde förbjudet, privat väg, privat strand eller privat brygga blir vanligare. Det kan göra det svårare för människor att röra sig fritt i naturen, att cykla eller rida eller göra en utflykt till en strand. En annan trend är att strandskyddet försvagas, det vill säga att det blir lättare att bygga närmare än 100 meter från strandkanten. En rapport från Naturvårdsverket visar exempelvis att det rentav är vanligare att bygga i strandskyddade områden än strax utanför. WWF:s undersökning visar att en majoritet av svenskarna är emot att man ska kunna avgränsa privata marker och därmed frångå allemansrätten som är inskriven i svensk grundlag. En klar majoritet (63 procent) är också emot att strandskyddet försvagas. – Det är viktigt att strandskyddet stärks istället för att försvagas. Vi måste värna allemansrätten – så att vi kan fortsätta att vandra fritt längs sjöar och stränder. Men vi behöver också skydd för de arter som lever i strandområden och är beroende av de livsmiljöerna, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert på WWF.   Strandskyddet behövs även för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Enligt Artdatabankens så kallade rödlista är nästan en tredjedel av de arter som löper risk att försvinna i Sverige knutna till strand- eller vattenmiljöer. För mer info om Svenska Pärlor se: www.wwf.se/svenskaparlor För frågor, kontakta: Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.se 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se