Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|15 maj, 2013|Pressmaterial

Årets bästa svenska Östersjöbonde utsedd

Lantbrukaren Jan-Christer Carlsson har utsetts till bästa svenska Östersjöbonde 2013 av Världsnaturfonden WWF. Han belönas för sina insatser för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön. 

Lantbrukaren Jan-Christer Carlsson på Nackunga gård på Hölö, Södertälje kommun, har ett genuint miljöintresse och ligger i framkant när det gäller att anamma ny miljöteknik. I Hölöområdet är övergödningsproblemen stora i såväl flera sjöar som i kustområdet. Jan-Christer Carlsson har varit mycket engagerad och drivande i arbetet med att förbättra områdets vattendrag.

Under många år har Jan-Christer tillsammans med sina grannar bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete. Bland annat har skyddszoner anlagts vid det egna vattendraget, delar av gården har strukturkalkats för att minska fosforförluster. Alla insatser på gården anpassas för att minimera påverkan på miljön.

En unik och effektiv återvinningsanläggning för toalettanfall från drygt 500 enskilda avlopp i det kustnära området har i samarbete med Södertälje kommun byggts på gården. Där behandlas källsorterat toalettavfall året om från enskilda avlopp för användning som gödsel på åkrarna. Anläggningen tillför ett värde för gården både ur växtnäringssynpunkt och för driftsekonomin – cirkulation av växtnäring är mer ekonomiskt än att köpa in fossilt producerad växtnäring. Jan-Christer tar även emot studiebesök och sprider med ett stort engagemang budskapet om den stora betydelsen av ett hållbart kretslopp.

– Jag är både glad och hedrad över priset. Det är bra att vi nu samarbetar med myndigheterna för att minska problemen och att vi kan utnyttja näringen i slammet. Det är också roligt att det rönt så stort intresse både nationellt och internationellt, säger Jan-Christer Carlsson.

Nackunga gård omfattar drygt 290 hektar åker, 80 hektar skog och cirka 10 hektar betesmark. Besättningen består av 65 kor och lika många ungdjur och ett varierande antal kalvar. På gården bedrivs konventionell mjölkproduktion, odling av vall, majs och spannmål. Majs och vall används i den egna mjölkproduktionen.

– Det är ett mycket lyckat och bra exempel på vikten av att sluta kretsloppen och återvinna inte minst fosfor som är en ändlig resurs. Jan-Christer Carlssons arbete är ett utmärkt exempel på när svenska lantbrukare inte bara arbetar med den egna gårdens miljöhänsyn utan även blir en del av det viktiga kretsloppet mellan stad och land, säger juryn bland annat i sin motivering.

Alla nationella vinnare i respektive Östersjöland får ett pris på 1 000 euro och blir inbjudna till finalen i Helsingfors. Vilken lantbrukare av vinnarna i Östersjöländerna som utses till Baltic Farmer of the Year Award 2013 – och belönas med 10 000 euro och diplom – avgörs vid konferensen ”A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea 2013” i Helsingfors den 27-28 augusti.

I årets svenska jury ingår Kristina Yngwe, LRF Ungdom, Fredrik Wulff, Stockholms Universitet samt Lennart Gladh, WWF.

– Problemet med jordbrukets bidrag till Östersjöns övergödning beror till största delen på ett systemfel inom den nuvarande jordbrukspolitiken – och inte på enskilda jordbrukare. Jan-Christer Carlsson på Nackunga gård visar att ett modernt konventionellt jordbruk kan drivas miljövänligt. Vi önskar lycka till vid finalen i augusti i Helsingfors, avslutar Lennart Gladh.

Läs och se mer om den unika kretsloppsanläggningen här:
http://www.telge.se/Vatten--avlopp/Avlopp/kretsloppanlaggning/

För frågor:
Jan-Christer Carlsson, lantbrukare Nackunga gård, 070-228 26 26
Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF, 070 - 221 03 67
Katarina Herou, tf pressekreterare WWF, 0702-825 125

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se