Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|31 aug, 2021|Pressmaterial

Åtta av tio vill ha ett skogsbruk som skyddar arters livsmiljöer

WWFs Skogsbarometer 2021, en färsk undersökning från Kantar Sifo, visar att 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen. 

 Vår undersökning visar att det är viktigt för svenskarna att vi skyddar värdefull skog från att huggas ned. I verkligheten ser vi att alltmer värdefull skog hotas och nu märks de negativa konsekvenserna av det intensiva skogsbruket på livet i skogen allt tydligare. Skogsbruk får inte ske på bekostnad av skogens ekosystem och arter, säger Peter Westman biträdande generalsekreterare på WWF.

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för att bevara biologisk mångfald i våra skogar och för den svenska skogsindustrins trovärdighet och framtid. Ändå visar WWFs Skogsrapport från 2020 att skogens arter och ekosystemtjänster hotas. Trots att Sverige rapporterar till EU att livsmiljön i 14 av 15 skogstyper inte är gynnsam för den biologiska mångfalden, avverkas årligen motsvarande cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog. Enligt SLU Artdatabanken påverkas nära 70 procent av skogens 2041 rödlistade arter negativt av skogsbrukets avverkningar.

Enligt WWFs Skogsbarometer 2021 är det endast en fjärdedel (24%) som uppger att de tror att gamla naturskogar är väl skyddade från att huggas ner enligt svensk lag. Det är färre än när WWF gjorde Skogsbarometern 2018, då uppgav en tredjedel (32%) att de tror att de är väl skyddade.

Samtidigt uppger hälften att de vill se ett mer naturvänligt skogsbruk och mer skyddad skog i Sverige. Man vill se att politikerna satsar mer på att bevara skyddsvärd skog. En majoritet (55%) anser att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att öka skyddet av gammal naturskog. Det är fler än 2018, då 48% uppgav det samma. Två tredjedelar (65%) anser vi bör förbjuda skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten.

 Den svenska skogspolitikens trovärdighet står på spel, när den svenska regeringen motarbetar EUs ansträngningar att i förordningar och strategier värna om den biologiska mångfalden. Detta kan slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi behöver lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt naturnära skogsbruk och ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

WWF anser att artskyddslagstiftningen ska tillämpas fullt ut inom skogsbruket, och att merparten av förslagen i den nyligen presenterade artskyddsutredningen ska tas vidare. Det pågår även en politisk beredning av skogsutredningen som presenterades i fjol och resultat från dessa förhandlingar kan vara avgörande för i vilken grad Sverige kommer ta ansvar för skogens biologiska mångfald.

 Politiker och näringsliv måste ta till sig vetenskapliga fakta som tydligt pekar på ett behov av ett mer hänsynsfullt skogsbruk och ett ökat skydd av naturvärden, menar Peter Roberntz.

Vidare visar Skogsbarometern att nära hälften tycker att det viktigt att det parti som man kommer rösta på i nästa riksdagsval vill öka naturskyddet och främja hållbart brukande.

65 procent uppger att de anser att skogsägare borde ha ansvar för att skydda livsmiljöer och bevara biologisk mångfald. WWF anser att enskilda privata skogsägare behöver ett större stöd från samhället avseende både kunskap och finansiell ersättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden.

Urval av mer detaljerat resultat ur WWFs Skogsbarometer 2021:

  • Åtta av tio (79%) tycker att det är viktigt att skogsbruk bedrivs på ett sätt som skyddar livsmiljöer för arter i skogen, av kvinnorna är det hela (84%). 
  • En av fyra säger att de tror att skogen brukas hållbart, medan 16 procent uppger att den inte brukas hållbart. Många (29%) anger att de inte vet. Fler män (34%) än kvinnor (14%) uppger att skogen brukas hållbart. 
  • Två av tre (65%) anser att skogsägare borde ha ett stort ansvar för att skydda livsmiljöer och bevara biologisk mångfald. Boende i Sydsverige (79%) svarar detta i högre grad än boende i andra regioner. 
  • Knappt varannan (45%) tycker att det är viktigt att vem som helst kan ta reda på vilken skog som en skogsägare skyddar, en av fem (18%) tycker inte det.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland den svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 11–15 juni 2021.

Se hela undersökningen i bifogat excelark.

För mer information, kontakta:
Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF, 0733423227, peter.roberntz@wwf.se

WWF pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00, Anna Almberg, anna.almberg@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se