Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 jun, 2013|Pressmaterial

En majoritet vill att Östersjön blir en valfråga

Att öka och förbättra skyddet av Östersjön är en viktig del i WWF:s sommarkampanj ”Svenska Pärlor” som syftar till att öka arealen och höja kvalitén av skyddad natur i Sverige – och det finns ett starkt stöd för det.  En färsk undersökning visar att hela 62 procent anser att Östersjön borde bli en fråga vid nästa val. Idag är enligt Naturvårdsverket endast 5 procent av Sveriges havsområden skyddade.

 – Östersjön är fantastisk men varken havet eller flera av de djurarter som lever i det mår speciellt bra. Målet med Svenska Pärlor är att öka naturskyddet i Sverige på bred front. Vi behöver hjälp att höras i frågan. Därför uppmanar jag alla att gå in på vår hemsida och visa vilka naturpärlor som vi borde skydda – så berättar vi det för politikerna, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Enligt Naturvårdsverket är miljömålen för Östersjön inte möjliga att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.

De främsta hoten för Östersjön är övergödningen, minskande fiskbestånd, miljögifter och sjöfarten. Övergödningen har resulterat i att utbredningen av syrefria havsbottnar har tredubblats under 2000-talet. De döda havsbottnarna ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats och motsvarar en yta av Danmarks storlek. Samtidigt har regeringen dragit tillbaka de pengar som fanns avsatta för lokala åtgärder för att minska problemen.

WWF:s undersökning visar att 96 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt att Sverige arbetar aktivt med att åtgärda problemet med Östersjöns döda havsbottnar.

– Stora insatser har faktiskt redan har gjorts för Östersjön. Till exempel har utsläppen minskat genom nya reningsverk och flera viktiga miljöinsatser inom jordbruket har implementerats. Ändå krävs det omgående kraftfulla åtgärder för att havsmiljön ska kunna förbättras, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

WWF:s undersökning visar vidare att 61 procent tror att politikerna inte gör vad de kan för Östersjön. 91 respektive 92 procent – en klar majoritet – tycker det är viktigt eller mycket viktigt att politikerna ska satsa mer resurser och instifta starkare lagar för att uppnå satta miljömål för Östersjön.

Några Östersjö-pärlor som hittills har nominerats på Svenska Pärlors kampanjsajt är Svenska Högarna i Stockholms skärgård, Grisslehamn och Digerhuvud vid Gotland.

Pressbilder:  www.wwf.se/pressbilder

För mer information: www.wwf.se/svenskaparlor

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes under april 2013 i Cints on-line paneler. Enkäten bestod av slutna frågor. Undersökningen är riksrepresentativ med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. Undersökningen baseras på 1000 respondenter.

För frågor, kontakta:
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59
Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF, 070 - 221 03 67
Katarina Herou, tf pressekreterare WWF, 0702-825 125

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se