Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|10 jun, 2021|Pressmaterial

Ett steg framåt för artskyddet – bra med totalförbud mot äggsamlingar

WWF välkomnar många förslag som läggs fram av artskyddsutredningen. Det handlar bland annat om tydligare regler kring vad som ska skyddas och kompensation för markägare, skärpningar av artskyddsbrott och förbud mot privata samlingar av fågelägg. Men regeringen bör vässa artskyddet mer när förslagen ska bli verklighet.

Många orkidéer är fridlysta - här norna. Foto: Ola Jennersten

– WWF har länge drivit på för ett förbud mot äggsamlingar och det är mycket positivt att utredningen föreslår ett totalförbud. Vi välkomnar också förslag att skärpa arbetet mot illegal handel med hotade arter, exempelvis orkidéer. Tullen ska också få befogenheter att beslagta Cites-skyddade arter vid Sveriges inre gräns mot EU. Men artskyddet behöver vässas mer, säger Peter Westman, t f generalsekreterare på WWF. Läget är illa för arter i skog, sjöar, hav och jordbruksmark.

Idag är 4700 svenska arter rödlistade (var femte art) och hälften av dem är kopplade till skogen. Det nationella miljömålet om ett rikt växt- och djurliv har inte nåtts och trenden har ofta varit negativ. I en rapport nyligen visade WWF och Naturskyddsföreningen att Sverige inte klarar de globala FN-målen för biologisk mångfald.

I dagsläget är cirka 800 arter fridlysta i Sverige enligt artskyddsförordningen – merparten är fåglar och kärlväxter. Utredningens förslag till förändringar i artskyddsförordningen innebär en tydligare uppdelning mellan fågeldirektivet och livsmiljödirektivet (art-och habitatdirektiven).

–Vi ser med oro på att förslagen försvagar skyddet för fåglars livsmiljöer i regelverket jämfört med idag, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy WWF.

Många av delarna i artskyddsutredningen hör ihop med skogsutredningen som presenterades i våras.

–Artskyddsförordningen är ett viktigt verktyg för att bevara biologisk mångfald, inte minst utanför skyddade områden. Men reglerna har sällan tillämpats när det gäller jord- och skogsbruk. Vi tror att förslagen totalt sett kommer att bidra till starkare artskydd om de genomförs, säger Emelie Nilsson.

WWF välkomnar förebyggande åtgärder för att stärka artskyddet och minska konflikterna, men efterlyser en större satsning på åtgärdsprogram för hotade arter. Skogsbruket behöver lämna mer hänsyn än idag och markägarna bör få ersättning när artskyddet har stor påverkan på brukandet. En förutsättning är att statliga medel avsätts, men lagarna begränsar den möjligheten. En branschfinansierad fond bör inrättas för att ge mer ersättning till markägare än vad lagen säger, enligt WWF.

Läs WWFs, SNFs och Birdlife Sveriges debattartikel i Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/regeringen-bor-vassa-artskyddet-mer

Fakta: Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser om fridlysning, artskyddsbrottslighet och handel med hotade arter. Den bottnar till stora delar i konventioner och EUs regelverk, som EUs livsmiljödirektiv, fågeldirektiv och CITES-konventionen. Otydlighet kring regelverket har lett till flera uppmärksamma rättsfall. Med anledning av detta bad Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2016 regeringen att förtydliga reglerna. 2020 tillsattes Artskyddsutredningen som en del av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. WWF har deltagit med en expert i utredningen. Fakta: Detta ska Artskyddsutredningen göra

■ Se över Artskyddsförordningen för att säkra att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig kring markägares rätt till ersättning.

■ Ta ställning till om ändringar i Miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga.

■ Se över fridlysningsbestämmelserna.

■ Utreda och vid behov föreslå hur ersättning bör beräknas och finansieras.

Se över bestämmelserna om handel, innehav och transport av hotade arter

För frågor, kontakta:

Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy WWF, mobil 076-314 79 58

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se