Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 jun, 2015|Pressmaterial

Exploateringen av orörd natur oroar mer än terrorism och flyktingströmmar

Exploatering av oförstörd natur oroar faktiskt fler än sjunkande skolresultat, terrorism och ökande flyktingströmmar. Det visar en undersökning gjord av TNS Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och som idag publiceras på Svd Opinion.

Av alla samhällsproblem vi oroar oss för kommer politisk extremism i topp med 68 procent, men nästan lika många, 66 procent, oroar sig för en försämrad havs- och vattenmiljö. 62 procent oroar sig för klimatförändringar och drygt hälften (53 procent) för exploatering av oförstörd natur, visar undersökningen från TNS Sifo. Exploateringen av naturen hamnar därmed före andra stora samhällsproblem som sjunkande skolresultat, terrorism och ökande flyktingströmmar.

Majoriteten av dem som svarat tycker att det är viktigt att svensk natur och hotade arter skyddas – 85 procent svarar ja på detta. Samtidigt tror nära två av tre (65 procent) att Sverige är bättre än andra länder på att skydda värdefull natur, vilket inte alltid stämmer.

– Undersökningen visar att många känner oro för vad som sker med vår natur. Nu är det viktigt att regering och riksdag tar detta på allvar. Vi uppmanar riksdagspartierna att göra upp om naturvårdspolitiken över parti- och blockgränserna. Detta är vad som krävs för en konsekvent, långsiktig och effektiv naturvårdspolitik säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Sverige har svårt att klara de 16 mål för miljön som riksdagen antagit. Faktum är att vi endast kommer att nå två av dem till 2020, enligt Naturvårdsverket. Några miljömål som vi inte kommer att nå med nuvarande takt är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar. Många uppger i undersökningen att de tycker att regeringen behöver satsa mer pengar på miljöåtgärder, öka skyddet för sjöar och vattendrag, med hjälp av lantbrukare stärka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet (55 procent), och att öka skyddet av gammal naturskog (44 procent).

Många efterlyser också skärpta lagar för att skydda naturen, bland annat för att bevara gammal naturskog och miljöanpassa vattenkraften.

Undersökningen visar även att vi gärna vistas i naturen. Nära hälften (46 procent) är i naturen flera gånger i veckan, och nio av tio (87 procent) minst en gång per månad. Då är det i första hand skogen vi dras till – åtta av tio väljer oftast skogen när de är ute i naturen.

Läs WWFs debattartikel i svd.se 15 juni

Källa: European Environment Agency, www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nationally-designated-protected-areas/nationally-designated-protected-areas-assessment-3

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i april - maj 2015 av TNS Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Den bygger på 1000 intervjuer i TNS Sifos webbpanel med riksrepresentativt urval, målgrupp allmänhet 18+

För mer information, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15
Linda Berglund, sakkunnig skog/naturvårdsexpert WWF, Tfn: 08-546 575 04. Mobil: 073- 274 42 88. linda.berglund@wwf.se
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se