Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|17 mar, 2022|Pressmaterial

Fel av partierna att stoppa åtgärder för bättre vatten

Extremväder, som torka och skyfall drabbar människor, växter, djur och hela ekosystem i Sverige. Därför brådskar det att säkra vattentillgången och se till att vattnet i våra kranar är rent. Men flera oppositionspartier har krävt att åtgärdsprogrammen för vatten omprövas och att miljöanpassningen av vattenkraften pausas, vilket Naturskyddsföreningen och WWF är kritiska till.

Lilla Lulelven hyser ett flertal vattenkraftverk Foto Ola Jennersten
Processen som ska ge vattenkraften moderna miljötillstånd kan försenas. Lilla Luleälven är en av många älvar som har vattenkraftverk. Foto: Ola Jennersten

–Det är hög tid att vattensäkra Sverige.  Vi behöver använda oss av naturens egna lösningar för att hålla kvar vatten i landskapet och miljöanpassa vattenkraften så vi får tillbaka fisken i våra älvar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Trots att hoten mot vattentillgång, vattenkvalitet och den biologiska mångfalden i vatten är många, krävde Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i höstas en omprövning av de nya åtgärdsprogrammen för vatten. Partierna går nu vidare och föreslår att även processen som ska ge svenska vattenkraftverk moderna miljötillstånd pausas.

–I ett läge där vi behöver göra mer, inte mindre, för att vattensäkra Sverige är det olyckligt att flera partier vill sätta käppar i hjulen. Våra politiker behöver i stället underlätta åtgärdsprogrammens genomförande, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen har låtit forskningsinstitutet IVL göra en granskning av den svenska vattenförvaltningen. Den visar att det saknas pengar och styrmedel för att myndigheterna ska kunna genomföra beslutade åtgärdsprogram. Många vattenuttag sker utan tillstånd och det saknas samlad information om de uttag som görs, vilket försvårar planeringen av hur våra vattenresurser ska användas. Trots att de flesta kommuner har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser har färre än hälften avsatt resurser för åtgärder.

Bättre vattenplanering och hushållning behövs för att tillgodose både ekosystemens och samhällets behov av vatten – speciellt i tider av torka, menar WWF och Naturskyddsföreningen. För att bromsa klimatförändringen och dess effekter och samtidigt öka den biologisk mångfalden, kan man använda sig av så kallade naturbaserade lösningar. Det är åtgärder som utgår från naturens förmåga att lösa utmaningar, bidrar med båda sociala och ekologiska värden och är kostnadseffektiva.

FAKTA WWF och Naturskyddsföreningen vill se: 

  • En effektiv och välfungerande vattenförvaltning. Idag finns ett stort åtgärdsunderskott inom vattenförvaltningen och finansiering av åtgärder i åtgärdsprogrammen räcker inte till. Vi vill att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för vattenförvaltningen som även tar hänsyn till klimatförändringar. En departementsöverskridande beredningsfunktion för vattenfrågor bör inrättas för att inrätta en effektiv och sammanhållen vattenpolitik. Vattenmyndigheterna behöver ökad finansiering och möjlighet att föreslå nya styrmedel, för att kunna säkra en god vattenmiljö.
  • Bättre vattenplanering och hushållning. Tillgång och efterfrågan på vatten behöver kartläggas och användandet planeras bättre. För att skydda våra vatten från överexploatering bör en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status av ytvattnet införas. En sådan norm skulle alltså i praktiken innebära att nya tillstånd för vattenuttag ej tillåts om det riskerar att vattendrag sinar eller torkar ut.
  • Kraftfulla satsningar på naturbaserade lösningar. Vi behöver ta hjälp av naturen för att rena vatten, dämpa klimateffekter och binda kol. Fler våtmarker måste återskapas i inom jord- och skogsbruket för att minska koldioxidutsläpp, jämna ut flöden och gynna den biologiska mångfalden.  Också fler skyddszoner närmast vattendrag och sjöar bör etableras inom jord- och skogsbruk.  Det skulle främja växt- och djurliv samtidigt som näringsläckage och erosion motverkas. Ett skogsbruk utan kalhyggen är skonsammare för naturen samtidigt som översvämningsrisken minskar eftersom träden håller kvar vatten. 

Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter. Vattenförvaltning handlar om att uppnå god vattenstatus i alla sjöar och vattendrag samt kust och grundvatten.

Ytvatten avser här vatten som finns i sjöar, åar och älvar.

Vattenuttag innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

Ladda ned rapporten av IVL här.

Har ni frågor, kontakta: 
Karin Glaumann, sötvattensexpert, karin.glaumann@wwf.se, tel 073-1599415
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, tel 073-5862622
Presskontakt Naturskyddsföreningen: press@naturskyddsforeningen.se, tel 072-2506338 (ej SMS)

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se