Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|24 aug, 2022|Pressmaterial

Fiskdöden i polska floden Oder är en varningssignal för hela Östersjöområdet

En omfattande fiskdöd har i sommar drabbat floden Oder, mellan Polen och Tyskland. WWF Sverige och övriga WWF kontor runt Östersjön har skrivit ett öppet brev till samtliga Östersjöregeringar. WWF vill att regeringarna agerar inom ramen för HELCOM – Helsingforskonventionen – och skyddar samt återställer Oder.

port ZA w K�dzierzynie-Ko�lu.jpg
I slutet av juli kom de första larmrapporterna om att tonvis med död fisk upptäckts i den polsk-tyska floden Oder. Foto: Mieczyslaw Ferdzyn

–   Fiskdöden i floden Oder är en mycket allvarlig ekologisk katastrof, som uppmärksammats väldigt lite i Sverige. Det är en kraftig varningssignal till regeringarna i Östersjöområdet att vårt gemensamma hav kan påverkas, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF Sverige. WWF-kontoren runt Östersjön uppmanar i det öppna brevet Östersjöregeringarna att agera gemensamt inom HELCOM för att hantera situationen i Oder och förhindra liknande katastrofer i framtiden.  

Det var i juli som det upptäcktes att över 100 ton med döda fiskar flöt i floden. Det är fortfarande oklart exakt vad som ligger bakom, men troligen är det en kombination av orsaker skapade av människan. Utsläpp av förorenade ämnen, kombinerat med ovanligt låga vattennivåer och höga vattentemperaturer, ser ut att tillsammans ha gett de här dramatiska följderna.  

 – Hundratals ton av döda fiskar, snäckor, musslor och andra arter är drabbade. Eftersom Oder rinner ut i Östersjön är denna miljökatastrof en gemensam angelägenhet. Östersjön, som redan idag är kraftigt förorenat, kan riskera att påverkas om åtgärder inte sätts in snabbt, säger Johanna Fox, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF.   Oavsett hur det exakta händelseförloppet ser ut bakåt, borde alla nu titta framåt för att se vad vi kan göra för att minska risken för en upprepning och minska risken för följdeffekter för Östersjön, menar WWF. 

Regeringen i Polen har kritiserats av WWF och andra organisationer för bristen på systematisk kontroll och uppföljning av vattenkvaliteten i floden Oder. Det finns flera regelverk som slår fast vad som behöver göras – inklusive EU:s Vattendirektiv från år 2000 och HELCOM:s ”Baltic Sea Action Plan”.  

WWF föreslår Östersjöregeringarna, inom ramen för HELCOM att:

  • besluta om gemensam respons, övervakning och uppföljning samt restaurering av Oder. 
  • ta fram en handlingsplan för hantering av liknande händelser i framtiden, för att säkra informationsutbyte, resurser och expertis.  
  • övervaka potentiellt förorenande verksamheter, för att ge tidig förvarning och snabba åtgärder i hela Östersjöns avrinningsområde.  

Nu är det särskilt viktigt att regeringarna i Tyskland och Polen agerar. Här kan alla stater runt Östersjön bidra – antingen inom ramen för HELCOM eller på andra sätt.  WWF vill se:

  • ett särskilt åtgärdspaket, med tillhörande finansiering, för att återställa ekologin i och kring floden Oder.  
  • en kritisk översyn av alla planer på ytterligare exploatering av floden Oder, vare sig det handlar om vattenreglering för vattenkraftsproduktion eller fysisk förändring av flodens fåra för sjöfarten. Sådana åtgärder riskerar att stå i direkt strid med EU:s Vattendirektiv.  

 – Katastrofen i Oder visar hur ömtåliga våra ekosystem är. Nu måste vi lära oss av denna erfarenhet och påskynda arbetet med att förbättra Europas vatten genom att förebygga och minska vattenföroreningar, barriärer och flödesförändringar, säger Johanna Fox, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF. 

FAKTA: Naturkatastrofen i Oder 

Oder, som rinner längs polsk-tyska gränsen, är Polens näst största flod och mynnar ut i Östersjön.  I somras började rapporter komma om stora mängder död fisk i floden. De senaste veckorna har tonvis med död fisk flutit upp till flodens yta och plockats längs strandkanterna. Orsaken till massdöden är ännu inte fullt utredd, men det står klart att händelsen är en miljökatastrof, och att det kan ta många år innan Oder är återställd. Att fastställa orsaken till händelsen är av yttersta vikt för arbetet framåt, anser WWF. 

FAKTA: HELCOM 

HELCOM är en förkortning av Helsingforskonventionen som är en regional miljökonvention. Den undertecknades 1974 och är i kraft sedan år 1980, med syfte att skydda och bevara den marina miljön i Östersjöområdet. Samtliga länder med kust mot Östersjön har skrivit under konventionen, som behandlar frågor som övergödning, utsläpp av miljöfarliga ämnen och biologisk mångfald. Konventionen omfattar åtta områden såsom hållbart fiske, minskning av föroreningar från fartyg och insatser vid föroreningsincidenter, med flera. 

HELCOM leds av ett ordförandeland - för närvarande är det Lettland som leder arbetet i två år, från 1 juli 2022 till juni 2024. 

 

WWFs öppna brev till Östersjöregeringarna bifogas nedan.

 

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se