Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|11 maj, 2017|Pressmaterial

Fiskguiden 2017: Stor osäkerhet kring tonfisken som säljs i Sverige

Det råder stor osäkerhet i tonfiskhyllan ute i Sverige och en majoritet av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgifter om ursprung eller art. Det visas i en rapport som presenteras i anslutning till lanseringen av Världsnaturfonden WWFs Fiskguide 2017. Så lite som drygt en tiondel av all tonfisk får grönt ljus i den senaste guiden.


Tonfisk Skipjack. Foto: Jurgen Freund / WWF

- Det är problematiskt att vi fortfarande har stora aktörer som säljer fisk från hotade bestånd eller som fiskats på ett skadligt sätt och hänvisar till att det efterfrågas av konsumenterna. Det är att skjuta ifrån sig ansvaret, säger Inger Melander, ansvarig för fiskguiden på Världsnaturfonden WWF.

Mer än tre fjärdedelar av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgift om vilken art det är samt var och hur den är fiskad. Det innebär att det är svårt för konsumenter att avgöra om den fisk de köper är hållbart fiskad. Inte heller i hyllorna med tonfiskburkar kan man vara säker på att man gör ett hållbart val. För att vara säker på att man väljer tonfisk som inte utarmar haven kan man välja MSC-certifierad tonfisk som WWF listar som grön i Fiskguiden 2017.

- Det är ofta omöjligt att veta vad det är för sorts tonfisk man köper i butiken, än mindre lita på att den som serveras på restaurang har fiskats på hållbara bestånd. Om de som säljer tonfisken inte kan uppge varifrån den kommer, vilken art det är och hur den fiskats, kan det vara så att man äter en tonfisk som är starkt hotad, säger Inger Melander.

I många fall uppger företag som säljer burktonfisk att tonfisken skulle ha fiskats utan att delfiner och andra arter har kommit till skada. Det menar Inger Melander är att vilseleda konsumenterna.

- Det är enbart en bråkdel av den tonfisk som finns på marknaden som fiskats med skonsamma fiskeredskap. Jag skulle vilja se att företagen är mer transparenta och faktiskt redovisar vilka fiskeredskap som tonfisken fiskats med.

I årets fiskguide presenteras en rad andra uppdateringar. En nyhet är att den garnfångade torsken i östra Östersjön hamnar på rött i guiden, från att förra året ha legat på gult ljus. Det beror på att beståndet är i sämre skick, fiskeredskapet hotar andra arter och att skötseln och kontrollen av fisket i området är för dålig. Det finns inget torskfiske i Östersjön som hamnar på grönt ljus i fiskguiden. Fem nya arter som letat sig in på den svenska fiskmarknaden och nu lyfts in i fiskguiden är havsabborre, röd snapper, guldbrax/guldsparid, clarias och grönmussla. Fiskguiden listar cirka 65 arter varav tre fjärdedelar av dem går att hitta som långsiktigt hållbara val, det vill säga på grönt ljus i årets guide.

I samband med årets lansering av Fiskguiden presenteras rapporten ”Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald” som är utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Rapporten är den första större kartläggningen av svensk sjömatskonsumtion som tittar på vad för fisk och skaldjur som svenskarna äter, hur mycket och dess ursprung. I rapporten framgår det att lax, torsk och sill fortfarande är våra vanligaste matfiskar, men också att fler exotiska arter introducerats till de svenska konsumenterna.

Vidare visar rapporten att svenskarnas konsumtion av sjömat stiger och att vi numera äter i snitt 11 kilo fisk och skaldjur per person och år, vilket motsvarar 25 kilo hel fisk. Drygt 75 procent av den sjömat som vi äter i Sverige är importerad.

FAKTA:

Tonfisken är en del av familjen makrillfiskar. De arter som man oftast finner på restaurang och i butik i Sverige är skipjack/bonit (Katsuwonus pelamis), albacore/vit tonfisk (Thunnus alalunga), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), tonggol (Thunnus tonggol) och blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus).

Tonfisk finns i Atlanten, Medelhavet, Indiska oceanen och Stilla Havet där de fångas med ringnot, garn, långlina, spö eller handlina. Inom fisket är det vanligt med bifångst av exempelvis sjöfågel, hajar, rockor, havssköldpaddor och delfiner, samt unga tonfiskar som ännu inte hunnit föröka sig.

Trots att många av tonfiskbestånden minskat kraftigt de senaste årtiondena, fortsätter ett intensifierat, industriellt överfiske. Det förekommer dessutom både illegalt fiske och otillåtna metoder inom fisket. Enligt FAO (FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske) är flertalet av tonfiskbestånden endera fullt nyttjade eller överfiskade. Tonfisk är en så kallad toppredator, vilket betyder att de är högst upp i näringskedjan och därför påverkar deras status även läget för många andra arter i haven. WWF rekommenderar MSC-märkt tonfisk som bästa val och den får grönt ljus i Fiskguiden.

BAKGRUND:

Fiskguiden ges nu ut för elfte gången sedan starten 2002. Den är en del av WWFs arbete för friska och levande hav genom att verka för ett mer lånsiktigt hållbart fiske. Arbetet koordineras av WWF i 18 länder och konsumentguiderna ges ut på ett 15-tal språk.

Vad är det som avgör om fisken får grönt, gult eller rött ljus? WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier:

- hur bestånden mår

- fiskets effekter på ekosystemet

- om kontrollen och förvaltningen är hållbar
För odlade arter bedöms även fodrets ursprung och odlingens påverkan på omgivande miljö. I botten för Fiskguidens bedömningar ligger bland annat rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, artstatus enligt Artdatabanken och Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det är framför allt Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet som står för datainsamlingen i Sverige.

Fiskguiden finns som gratis app för androidtelefoner och iPhone/iPad. Nytt för i år är Fiskguidens egen webbsajt: fiskguiden.wwf.se

Ladda ner rapporten ”Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald”

Pressbilder finns i WWFs pressrum: www.wwf.se/press

Kontaktinformation:

Inger Melander, sakkunnig fiske och marknad, ansvarig för fiskguiden på WWF, tel: 08-546 57 539

Madeleine van der Veer, Pr & Policy Manager på WWF, tel: 070-292 44 12

Dela gärna:

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se