Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|19 maj, 2022|Pressmaterial

Fiskguiden 2022: Fortsatt tufft läge för torsken och sämre för skarpsill – men ljusare för sötvattensfiskar

Många torskfisken fortsätter att ha rött ljus i Fiskguiden 2022 och i Östersjön är det fortsatt torskfiskestopp. Skarpsillen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön mår sämre och hamnar på gult ljus. För strömmingen i Östersjön har läget också försämrats. Globalt mår många tonfiskarter dåligt och amerikansk hummer får fortsatt rött ljus. Det visar WWFs årliga konsumentguide för fisk och skaldjur som släpps idag.

[caption id="" align="alignnone" width="800"] Skarpsill, nordhavsräka och regnbåge är några av de cirka 95 fiskarter som finns med i årets fiskguide.[/caption] Årets guide omfattar cirka 95 arter, där drygt hälften (55 procent) finns som gröna alternativ, 64 arter ligger på gult ljus och 94 på rött ljus. –Vi ser både mörka moln och ljus vid horisonten när det gäller hur haven och fisken mår. Överfiske och bristande kontroll är fortfarande problem både i våra närmaste hav och globalt. Om vi ska få hållbart fångad fisk på tallriken behövs en bättre och mer effektiv kontroll, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind. Ljusare för odlad regnbåge och siklöja – sämre läge för skarpsill Några av de positiva nyheterna är att flera sötvattensfiskar får grönt ljus. Det handlar bland annat om regnbåge odlad i svenska vatten, röding som odlas i dammar i Europa samt siklöja fiskad i Vättern. Grönt ljus får också odlade blåmusslor från Tyskland liksom odlade blåmusslor från svenska och danska vatten som sedan tidigare har grönt ljus. Skarpsill fiskad i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön går från grönt till gult ljus. Bara cirka 10 procent av skarpsillen går till mänsklig konsumtion. – Mängden lekmogen fisk i beståndet har minskat och fiskdödligheten på grund av fisket har ökat, säger Inger Melander, ansvarig för Fiskguiden. Fortsatt tufft för torsken Torsken har fortsatt ett väldigt tufft läge. Bestånden i Östersjön och Nordostatlanten har rött ljus medan torsken i Barents hav ligger på gult. Handlinefångad torsk fiskad utanför Färöarna hamnar på gult ljus. Det innebär att det inte finns någon torsk på grönt ljus i år. I årets guide har läget för skrubbskädda (flundra) fångad med garn och trål i Arkonahavet och Bornholmshavet försämrats. Den går från gult till rött ljus på grund av fiskets negativa påverkan på torskbeståndet, bifångst på tumlare och problem med fisk som slängs överbord (utkast). Liten hälleflundra (blåkveite) fiskad i nordvästra Atlanten i grönländsk ekonomisk zon med långrev flyttar sig från gult ljus till rött. Det beror på för högt satta kvoter och att fisket påverkar känsliga och hotade arter. Fortsatt rött ljus råder för ål, amerikansk hummer och sötvattenskräftor odlade i Kina. Också nordhavsräkan har rött ljus i både svenska, danska och norska vatten på grund av problem med bifångster och bristande kontroll. Lax som fiskas med långrev i Östersjön har också rött ljus. Arter som bör undvikas helt är hajar (pigghaj) och rockor eftersom de saknar gröna eller gula alternativ i guiden. Välj bort fisk med rött ljus – köp grönt –Vi behöver få en ökad spårbarhet från hav till tallrik. Livsmedelskedjorna, inköpare och restauranger kan bidra genom att välja bort arter med rött ljus och öka andelen sjömat med grönt ljus, säger Inger Melander, WWFs expert på fiske och marknad. I år fyller Fiskguiden 20 år och debatten om fisk och fiske fortsätter att engagera. Guiden ger inte bara råd till allmänheten utan påverkar importörer, leverantörer, restauranger och offentlig upphandling. Den har spritts till miljontals människor. –Vi behöver bygga upp överexploaterade bestånd och ekosystem. Vilken fisk och skaldjur vi äter idag avgör hur haven och fisken mår i framtiden. Fiskguiden har bidragit till att förändra marknaden för fiskinköp i mer hållbar riktning, säger Inger Melander. Ändring i år – certifieringar får inte automatiskt grönt ljus En ändring nu är att certifieringar som MSC, ASC och KRAV inte automatiskt får grönt ljus. De läggs separat utanför trafikljusen. Så var det också när Fiskguiden började ges ut 2002. WWF rekommenderar i första hand att följa Fiskguidens råd med arter på grönt ljus – och i andra hand välja certifierade fiskprodukter. – Det är ingen stor förändring i sak eftersom certifieringarna oftast är ett bättre val än liknande fisk utan märkning. Men vi gör en tydligare uppdelning mellan WWFs egen utvärdering som ligger till grund för trafikljusen i Fiskguiden och sjömatsprodukter som är MSC-, ASC-eller KRAV-certifierade, säger Inger Melander. Svenskarna äter cirka 12 kilo sjömat per person och år, vilket är 1-2 fiskmåltider per vecka. Lax, sill, torsk och räkor står för den största delen av konsumtionen och laxen är mest populär. Andra vanliga arter är alaska pollock, makrill, sej, regnbåge och tonfisk. FAKTA Fiskguiden, WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur, finns som app och digitalt på webben. Den började ges ut i Sverige 2002 (tryckt version) och firar nu 20-årsjubileum. Guiden hjälper konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra hållbara val av sjömat, bidra till WWFs arbete för att värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskningen av haven - https://www.wwf.se/fiskguiden/ Fisket bedöms efter tre kriterier: Hur bestånden mår, om förvaltningen och kontrollen är effektiv och fiskets påverkan på ekosystemet (fiskeredskap, bifångster mm). För odlade arter bedöms varifrån fodret kommer, hur odlingen sker och miljöpåverkan från den. Miljögifter eller föroreningar omfattas inte. Guiden använder trafikljusen: Grönt (bra val) gult (var försiktig) och rött (låt bli). WWFs utvärderingar och råd bygger på offentligt publicerade vetenskapliga underlag. FISKFAKTA – bedömningar i Fiskguiden 2022 •                    Skarpsill (Sprattus sprattus) fiskad i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön går från grönt till gult ljus då både gränsvärden för lekbeståndet samt fiskeridödligheten överskridits. Beståndet har minskat drastiskt. •                    Åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris) fiskad med handlina och spö i Östcentrala Atlanten av Mauritanien och Senegal går från grönt till gult ljus.  Det beror på en ineffektiv förvaltning och dålig kontroll. Beståndet anses vara fiskat till sin gräns. •                    Lax (Salmo salar), fiskad med långrev i Östersjön går från gult till rött ljus på grund av ineffektiv förvaltning och svaga bestånd (burfiskad lax ligger på gult). •                    Liten hälleflundra, blåkveite (Reinhardtius hippoglossioides) fiskad i nordvästra Atlanten, går från gult ljus till rött på grund av för högt satta kvoter. •                    Flundra, skrubbskädda (Platichthys flesus) fiskad i Arkonahavet och Bornholmshavet med garn och trål går från gult till rött ljus. Fisket har negativ påverkan på Östersjötorsk och tumlare och har en problematik med bifångst och utkast. Fakta: WWFs rapport från april 2022, ”The untrawled truth” visar att 92 procent av alla rapporterade utkast (fisk som kastas överbord) inom EU kommer från bottentrålsfiske. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att 35 procent av alla fiskar, kräft- och blötdjur från hav, sjöar och fiskodlingar går till spillo eller dör innan de någonsin når en tallrik. Livsmedelsverkets kostråd: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/fisk-och-skaldjur För frågor, kontakta: Inger Melander, ansvarig Fiskguiden, expert på fiske och marknad WWF, 073-518 24 18, Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, press@wwf.se, 08-546 575 00

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se