Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|20 maj, 2021|Pressmaterial

Fler oroar sig för planetens framtid

Allt fler oroas över människans påverkan på vår planet och natur. Oron har ökat med 15 procent under de senaste fem åren och den fortsätter att växa under COVID -19 pandemin. Det visar en ny rapport som gjorts av analysinstitutet Economist Intelligence Unit (EIU) på uppdrag av WWF.


Antalet google-klick handlar allt oftare om miljö och natur. Sökningar efter hållbara produkter har ökat med 71 procent sedan 2016 i höginkomstländer. Foto: Ola Jennersten WWF 

– Antalet människor som oroar sig ökar allra snabbast i snabbt växande ekonomier, där människor mer akut känner av effekterna av avskogning, ohållbart fiske, utrotning av arter och utarmade ekosystem, säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på WWF.Rapporten mäter miljömedvetenhet och engagemang för naturen i 54 länder, från 2016 fram till nu. Analysen baseras framför allt på engagemanget i sociala medier, i nyhetsmedier och i Googles sökdata.

Det digitala engagemanget har ökat på flera sätt under den här tiden. Antalet Twitterinlägg om naturen och biologisk mångfald har ökat med 65 procent - från 30 miljoner till 50 miljoner under de senaste fyra åren. Ledare, beslutsfattare och andra influencers som tar upp miljöfrågor har nått en publik på nästan 1 miljard människor världen över de senaste fem åren.

– Rapporten visar att allt fler blivit medvetna om vad som händer med planeten och trycket på naturen. Det stämmer överens med WWFs egen Sifoundersökning, Klimatbarometern. Den visade i år att sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef på WWF Sverige.

Undersökningen visar också att de google-klick som individer gör allt oftare handlar om miljö och natur. Det är extra tydligt i Asien, i länder som Indonesien (53 procent), i Indien (190 procent) och Latinamerika.

Allt fler konsumenter över hela världen har börjat förändra sitt vardagsbeteende och inköpsvanor så att de bättre stämmer överens med deras värderingar. Sökningar efter hållbara produkter har ökat med 71 procent sedan 2016 i höginkomstländer som Storbritannien, USA, Tyskland, Australien och Kanada. Samma trend har också accelererat i utvecklingsländer och tillväxtländer, som exempelvis Indonesien (24 procent) och Ecuador (120 procent). Konsumenttrycket tvingar företag att reagera, särskilt inom kosmetika-, läkemedels, mode- och livsmedelssektorn.

Dessutom ser allt fler människor förlusten av naturmiljöer som ett allvarligt globalt problem. I Latinamerika är siffran 96 procent, vilket är högst i alla undersökta regioner. Det speglar människors upplevelser, inte minst i tillväxtländer, av förlust av natur och biologisk mångfald.

WWF hoppas att rapporten kan ge råg i ryggen åt världens ledare som ska fatta viktiga beslut i år om klimatet och naturen. Över 159 miljoner underskrifter har samlats in sedan 2016 för att trycka på världens ledare att agera för att bevara biologisk mångfald. Dessa upprop är en del av en växande global rörelse.

FAKTA: Är du med?

Läs mer om vad du kan göra för klimatet o naturen. Anta någon eller flera av förändringarna i WWFs kampanj Är du med? Läs mer här.

FAKTA om EUI-rapporten (bifogas):

  • Rapporten heter An Eco-wakening: Measuring global Awareness, engagement and action for nature. Den innehåller data från 54 länder världen över som tillsammans utgör 80 procent av världens befolkning. Undersökningen har pågått under fem år mellan 2016 - 2020.
  • Analysen baseras bland annat på traditionella mätdata som opinionsundersökningar, men majoriteten av resultaten bygger på analyser av engagemanget i sociala medier, nyhetsrapportering och Googles sökdata.
  • Det digitala engagemanget på nätet baseras på 36 miljoner twitterinlägg från 2016 till 2020. När det gått har inläggen lokaliserats och analyserats utifrån länder och regioner.
  • Googles sökdata samlades in under totalt 252 veckor (cirka fem år) och lades samman i årliga genomsnitt.
  • Data från nyhetsmedia täcker redaktionellt innehåll från alla större internationella och nationella mediekanaler i de 54 länderna.

Vill du veta mer, kontakta:

Lisbeth Larsson, kommunikationschef WWF, tel 0708-21 71 56.
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, tel 0735-86 26 22.

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se