Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|06 maj, 2019|Pressmaterial

FN-rapport: Kritiskt tillstånd för biologiska mångfalden i världen

FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, presenterar i dag en ny stor rapport om tillståndet för jordens djur, växter och ekosystem. Resultaten är alarmerande och visar att nära en miljon arter riskerar utrotning om ingenting görs. –En mycket oroande utveckling som innebär en stor risk för oss människor, säger WWF.

Silverstreckad prlemorfjril p rdklint
Pollinatörer är viktiga för den biologiska mångfalden. Foto Ola Jennersten, WWF.

–Rapporten är en väckarklocka. Vi människor är helt beroende av den biologiska mångfalden som bidrar till ren luft, rent vatten och mat. Vetenskapen har aldrig varit tydligare. Nu behövs handling och politisk vilja, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Den omfattande rapporten visar att den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt, och att upp till en miljon arter nu hotas av utrotning, fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Resultatet speglar WWFs Living Planet Report från 2018 som visade att populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 60 procent sedan 1970.

Den höga takten vi förlorar biologisk mångfald i beror bland annat på effekter av hur vi människor producerar mat och energi. Mer än en tredjedel av världens markytor och nästan 75 procent av sötvattenresurserna används nu till odling eller  boskap. Människan har drastiskt förändrat jordens livsmiljöer, enligt rapporten har tre fjärdedelar av landmiljöerna och två tredjedelar av havsmiljöerna påverkats kraftigt av mänsklig verksamhet.

Rapporten gör också en djupgående analys av hur förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna hänger ihop. Klimatförändringarna förstärker andra faktorer som påverkar naturen och människans livsvillkor, exempelvis utarmning av livsmiljöer. Utsläppen av växthusgaser har dubblerats så att bara sedan 1990 har jordens medeltemperatur ökat med minst 0,7 grader Celsius, samtidigt som de genomsnittliga havsnivåerna har ökat med 16-21 centimeter. Detta har påverkat den biologiska mångfalden på många olika sätt, inklusive arternas utbredning.

– Överbelastningen av ekosystemen leder till minskade fiskbestånd, avskogning, torka, och vattenbrist – liksom artutrotning och utsläpp av koldioxid. På sikt hotas faktiskt livet på jorden, säger Vicki Lee Wallgren, chef för Skog och Arter på WWF.

Över 400 experter från 50 länder har bidragit till att sammanställa den 1800 sidor långa rapporten, som är den största på området sedan 2005. Det är i ett viktigt skede som rapporten lanseras, då vi närmar oss det så kallade Supermiljöåret 2020. Flera nyckelbeslut ska tas 2020: en ny plan för natur och biologisk mångfald inom FNs konvention för biologisk mångfald liksom viktiga steg för att genomföra Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål. Och i Europa närmar vi oss ett EU-val om bara några veckor.

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF menar att IPBES-rapporten är ett viktigt inlägg när EUs ledare i veckan möts för att tala om EUs framtid i Sibiu, Rumänien.

–De närmsta fem åren kan EU bidra till de enorma insatser som naturen behöver genom att se till att nästa långtidsbudget inte går till miljöskadliga verksamheter och att avsätta hälften till insatser som skyddar naturen och klimatet. Det är också viktigt att EU tar ledartröjan för en ambitiös global överenskommelse om biologisk mångfald 2020 – en New Deal for Nature and People.

Läs rapporten här

Om WWF:

Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårds-organisationer med projekt i mer än 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Rapporten Living Planet Report 2018 ger bakgrundsfakta till förlusten av biologisk mångfald.

Om IPBES:

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Plattformen är mellanstatlig och lyder inte under någon annan internationell konvention eller överenskommelse. Över 130 nationer är medlemmar i IPBES.

Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart brukande av naturen, av växter och djur. Det handlar om att sammanställa kunskap om situationen i världen, framför allt vad gäller hotade arter och livsmiljöer. Källa: Naturvårdsverket

För mer info:

www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:

Vicki Lee Wallgren, chef skog och arter, 070-408 90 40
vicki.lee.wallgren@wwf.se 

Lovisa Hagberg senior policyrådgivare på WWF, 070-584 15 81
lovisa.hagberg@wwf.se

Cecilia Gustavsson, pressekreterare WWF, 073 514 34 98
cecilia.gustavsson@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se