Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 apr, 2023|Pressmaterial

Följ WWFs livesändning av livet under ytan i Kristianstads vattenrike

Livesändningen är tillbaka för tredje året. Nu får allmänheten åter möjlighet att i realtid följa livet under ytan, denna gång i ett vattendrag i Kristianstads vattenrike. WWF uppmanar allmänheten att hjälpa till och rapportera in sina iakttagelser.

Abborre
Abborre är en av de fiskar som man kan ha chans att se i livestreamingen om man har tur. Foto: Johan Hammar/WWF

– Livesändningen är ett jättebra tillfälle att visa upp och uppmärksamma livet under ytan i våra vatten. Det sätter fokus på hur viktig Östersjön och tillrinnande vattendrag är som livsmiljöer för en rad olika vattenlevande djur och växter, säger Carina Wettemark, chef för Biosfärenheten och koordinator för Biosfärområde Kristianstads vattenrike.

Årets livesändning kommer att ske i Kristianstads vattenrike och pågår mellan den 28 april och 14 maj. Syftet är att på ett bättre sätt förstå vilka arter som vandrar eller rör sig förbi under ytan där livesändningen sker. Därför uppmanar WWF allmänheten, samt skolklasser, att rapportera vad de ser på livesändningen. Det är första gången som allmänheten kan följa livet under ytan i Kristianstad, men tredje året det görs inom projektet. Förra året kunde man se vad som hände under havsytan i Bottenhavet vid Höga kusten och året innan fick man ta sig ner under utan i Stockholms skärgård.

– Man har möjlighet att se gäddor, abborrar, mörtar och elritsor. Med lite tur kan man nog också få se öring eller kanske en utter, säger Yvonne Blombäck, senior programsamordnare för kust och skärgård på WWF.

Får man syn på en fisk eller någon annan art som simmar förbi, kan man fylla i ett webbformulär och ta en bild. Lärare kan förslagsvis involvera sina elever genom att avsätta en lektion för att prata om Östersjön, gäddor och varför fisken vandrar.

– Kustnära rovfiskar som gädda och abborre spelar en viktig roll i Östersjöns kretslopp. De lever på bland annat spigg som tagit över allt större del av Östersjöns grunda vikar. Spiggen är inte bara en bidragande orsak till bottendöd och algblomning utan utgör också ett hot mot större fiskarna då de äter upp deras yngel innan de hunnit växa sig stora, säger Yvonne Blombäck.

Ett annat syfte med projektets livesändningar är både att visa hur bra det kan bli för fiskar som gädda och abborre när de har tillgång till fria vandringsvägar till lekområden, men också att öka kunskapen om Östersjöns viktiga kustnära fiskarter.

– Här kommer allmänhetens rapporteringar vara till stor hjälp, säger Yvonne Blombäck.

Direktsändningen är en del i projektet “Återskapa Östersjöns livskraft”. Ett projekt där WWF i tre områden utmed Östersjökusten tillsammans med Kristianstads vattenrike, länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen, bland annat ska återskapa fria vandringsvägar och förbättra uppväxtområden för rovfiskar.

Du kan titta och rapportera in här. (wwf.se/live)

Fakta: Färre fiskvandringsvägar 

Gädda och abborre är sötvattensfiskar, men klarar även av att leva i Östersjöns bräckta vatten. De är två av Östersjöns viktigaste rovfiskar som lever och förökar sig i grunda havsvikar och vandrar även upp för att leka i sötvatten nära kusten. Andra vandrande fiskarter är öring och flodnejonöga. Men tyvärr har de minskat i antal på grund av att våtmarker och små vattendrag torrlagts genom utdikning.  Även övergödning och landhöjning har bidragit till att länken mellan vatten på land och havet har avsnörts då vassen tagit över och skapat vandringshinder. Andra skäl till att fiskarna får svårt att vandra kan vara mindre vattenkraftverk, flottningsdammar eller annan infrastruktur som människan byggt för industribehov. 

Fakta: “Återskapa Östersjöns livskraft” Projektet, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, sker på tre geografiska platser i Sverige; Världsarvet Höga kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. De är olika i geografin men kompletterar varandra och de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas.  Rapporteringen från livestreamen kommer att sparas och efter i år kan vi samla ihop rapporter från alla tre geografier. De kan då jämföras så att vi kan se likheter och skillnader mellan Höga kusten i norr till Kristianstads Vattenrike i söder. 

Läs mer om projektet här

 

Har du frågor, kontakta: Carina Wettemark, chef för Biosfärenheten och koordinator på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, tel 073-313 64 86, e-post carina.wettemark@kristianstad.seYvonne Blombäck, senior programsamordnare för kust och skärgård på WWF, tel 070-797 76 20,e-post yvonne.blomback@wwf.se Nina Schmieder, pressekreterare, tel 0735-862622, e-post press@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 28/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se