Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 sep, 2020|Pressmaterial

Förbjud bottentrålning i skyddade områden i Östersjön

Förbjud bottentrålning i skyddade områden och flytta ut trålgränsen. Det skulle bidra till att öka återskapa biologisk mångfald i Östersjön. Kravet riktar WWF till regeringen i samband med lanseringen av en ny rapport inför ett EU-möte om Östersjön.

Bottentrålning kan skada känsliga miljöer på havsbotten. Foto: Quentin Bates/WWF

–Den biologiska mångfalden tar stryk av bottentrålningen som förstör viktiga livsmiljöer på havsbotten.  Ett förbud mot trålning skulle minska negativa effekter och bidra till att bevara habitat för fisk och andra djur, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWFs Östersjöprogram (BEP) har tagit fram en rapport som lanseras den 28 september i samband med EU-konferensen ” Our Baltic’. Rapporten diskuterar bottentrålning i Östersjön inklusive Kattegatt. Effekter av bottentrålning förutom direkt skada för arter eller miljöer är även indirekta effekter som sker när mikroskopiska partiklar virvlas upp och sprids omkring trålspåret.

– Bottentrålning är mindre vanlig nu, eftersom trålfisket på torsk stoppades i juli 2019 på grund av den dåliga situationen för torsken. Att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil skulle ändå ge värdefulla effekter på lång sikt. Genom att våga gå före kan Sverige vara en förebild för andra länder, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.  

I södra Östersjön förekommer fortsatt bottentrålning efter plattfisk i olika områden, bland annat Hanöbukten. På Västkusten bottentrålas havskräfta och nordhavsräka.

Ett svenskt arbete pågår om fiskeregleringar innanför trålgränsen på 3-4 nautiska mil. Den 1 september redovisades ett regeringsuppdrag om möjligheterna att införa ett generellt bottentrålningsförbud i skyddade områden. WWF uppmanar regeringen att ta beslut att införa nedanstående restriktioner.

WWF kräver:

  • Förbjud bottentrålning i skyddade områden.
  • Begränsa bottentrålning i kustområden/territorialhavet (12 nautiska mil från kustlinjen).
  • Utveckla ekosystemindikatorer för att mäta effekter av bottenstörning. 
  • Stärk kontrollen genom att införa krav på AIS, VMS och kamera ombord (så kallad elektronisk fjärrövervakning). 
  • Inför en ekosystembaserad havs- och fiskförvaltning som är transparent.
  • Etablera ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionella nätverk av skyddade områden. Genomför havsplaneringsdirektivet, art- och habitatdirektivet, SDG 14 och Aichimålen under konventionen om biologisk mångfald.

Fakta: I Kattegatt pågår förhandlingar med Danmark om fiskeregleringar i Natura 2000 - områden utanför Halland (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank och Morups bank). Sverige vill ha bottentrålningsförbud.  Trålning förekommer även i Nidingen, Balgö och i Falsterbo-halvöns havsområde.  

Bottentrålning förekommer även i sydvästra Skånes utsjövatten samt nordvästra Skånes havsområde (bottentrålningsförbud omfattar redan delar av området). Skånska Kattegatt utpekades som naturreservat i somras och länsstyrelsen vill införa bottentrålningsförbud i hela reservatet.  Läs mer på: 

Läs mer på: https://www.wwfbaltic.org/

För frågor, kontakta: Inger Näslund, senior havsexpert WWF, 070-105 30 57

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se