Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 maj, 2020|Pressmaterial

Försäljningen av miljömärkta varor ökar – men inte lika snabbt som hela marknaden

När samhället förändras i och med Coronapandemin finns det större behov än tidigare att lyfta fram viktiga hållbarhetsaspekter. Det tror Världsnaturfonden WWF och de livsmedelsföretag som tillsammans utgör initiativet Hållbar Livsmedelskedja HLK. Tillsammans med analysföretaget Nielsen har de utvecklat en metod för att granska försäljningen av hållbarhetscertifierad mat. Resultatet visar att försäljningen ökar, men inte lika snabbt som marknaden i sin helhet.


HLK, WWF och Nielsen har granskat försäljningen av hållbarhetscertifierad mat. Resultatet visar att försäljningen ökar, men andelen ekologiskt certifierade varor minskar. Foto: Pixabay

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja HLK arbetar för att göra matens väg från produktion till konsumtion mer hållbar. För första gången har företag i den svenska livsmedelskedjan tittat på trenden för försäljningen av certifierade produkter. Certifierade produkter utgör en del av de produkter som HLK klassar som ledande ur hållbarhetssynpunkt. Kartläggningen är unik och gör det enklare för livsmedelsföretag och handel att sätta mål och följa upp sitt utbud av mer hållbara produkter.Rapporten som täcker 2017-2019 visar att andelen certifierade och därmed mer hållbara produkter har minskat från 11,8 procent av försäljningsvärdet 2017 till 11,3 procent av värdet 2019 (se graf). Andelen ekologiskt certifierade produkter har minskat från 6,7 procent av försäljningsvärdet 2017 och 6,4 procent 2018 till 6,1 procent 2019. Mellan 2018 och 2019 minskade försäljningen av ekologiskt producerade livsmedel med drygt 170 miljoner kronor.

– Det är bra att Hållbar Livsmedelskedja har tagit detta steg så att andelen mer hållbara produkter kan följas upp. Nu är det viktigt att både livsmedelsbranschen och beslutsfattare gör sitt för att lyfta fram de certifierade produkterna. På så sätt kan marknadsandelarna öka och konsumenterna kan lättare göra hållbara val i butiken, fortsätter Anna Richert, matexpert på WWF.

Det finns dock positiva signaler: märkningarna MSC, ASC och Rainforest Alliance ökar i försäljningsvärde och i andel artiklar inom sina respektive kategorier, men inte tillräckligt mycket för att väga upp nedgången i det ekologiska sortimentet. Rapporten visar även en positiv utveckling för Fairtrade, som har vänt en nedåtgående trend. Svenskt Sigill Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbete utgör en mycket liten del av andelen certifierade produkter.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika kategorier. För kött/chark/ägg och mjölkbaserade produkter minskar andelen av certifierade varor. Kategorier som däremot ökar sin andel certifierade produkter är frukt och grönt, kaffe/te/kakao samt sjömat där den sistnämnda kategorin har störst andel certifierat.

–Vi är glada för att allt fler gör mer hållbara val, och vi ser en fortsatt försäljningsökning av hållbarhetsmärkta produkter. Men vissa delar av den hållbarhetsmärkta försäljningen hänger inte med i denna viktiga omställning jämfört med den övriga försäljningsökningen. Vi företag inom Hållbar livsmedelskedja kommer att agera för att hjälpa kunderna att göra allt mer hållbara val. Vi tror att det blir än viktigare att välja mat som är bra för klimatet och den biologiska mångfalden framöver, säger Anneli Bylund, Coop och styrgruppen för HLK.

Även för Nielsen, som gjort mätningen, är det viktigt att informera kunderna om hållbarhetsfrågor:

– Detta världsunika samarbete är helt i linje med Nielsens agenda att omvandla marknadsobservationer till affärsbeslut för sina kunder och samtidigt bidra till ansvarsfull produktion och konsumtion inom ramen för FN:s hållbarhetsmål, säger Cecilie Westh Nielsens nordiska VD.

FAKTA

Om rapporten
Rapporten visar utvecklingen från 2017 till 2019 av mer hållbara produkter jämfört med en vanlig produkt utan certifiering i svensk dagligvaruhandel. Certifieringarna som identifierats som mer hållbara bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och kommuniceras till kund genom märkning på produkter. Områden som certifieringarna adresserar är t.ex. klimatpåverkan, kemikalieanvändning, biologisk mångfald, hållbara fiskebestånd och/eller rättvisa förhållanden för arbetare.

De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Svenskt Sigill Klimatcertifierat och Svenskt Sigill Naturbeteskött.

I rapporten går det inte att följa upp utvecklingen inom segmentet växtbaserade produkter eller närproducerade produkter. I rapporten redovisas data för förpackade produkter (ej lösvikt) inom följande produktområden;

  • Frukt och grönsaker
  • Fältodlade grödor- spannmål, ris, majs
  • Kaffe, te och kakao
  • Kött, chark och ägg
  • Mjölkbaserade produkter
  • Nötter
  • Sjömat
  • Socker
  • Vegetabiliska oljor
  • Sammansatta produkter

Vill du läsa rapporten, kontakta csonlinese@nielsen.com

Om HLK
Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ med fokus på att öka omställningstakten till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Initiativet har 15 företagsmedlemmar och koordineras av WWF. Företagen är betydande livsmedelsaktörer på den svenska marknaden och har åtagit sig att aktivt visa på nya sätt att förbättra det egna företagets samt sektorns hållbarhetsprestanda. För att kunna påvisa effekterna av arbetet och förstå hur detta påverkar försäljningen av mer hållbara produkter har initiativet ingått ett samarbete med Nielsen.

Medlemmar i initiativet är Arla Foods Sverige, Axfood, Coop Sverige, Fazer, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Orkla Foods Sverige, Paulig, Polarbröd, Pågen, Tetra Pak och Unilever.  www.hallbarlivsmedelskedja.se

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja
Hållbar Livsmedelskedja har arbetat fram Hållbarhetsagendor – ett koncept som bygger på att identifiera mer hållbara produkter i en livsmedelskedja. I konceptet ingår att Växa toppen, dvs. vad som måste öka för att livsmedelskedjan ska bli mer hållbar, samt Lyfta botten, det vill säga definiera produktaspekter som behöver fasas ut ur livsmedelskedjan. Företagen får på detta sätt vägledning i vad de behöver göra för att få mer hållbara produkter och ett system för att kunna visa framstegen. Certifieringarna är en viktig del av Växa toppen.

Om Nielsen
Nielsen Holdings är ett globalt mät- och dataanalysföretag. Nielsen Connect förser leverantörer och detaljhandlare med detaljerad information och insikter som ger en fullständig bild av den komplexa och ständigt föränderliga marknaden som företag behöver för att vara innovativa och skapa tillväxt. Företagets tillvägagångssätt förenar Nielsen-data med andra datakällor för att hjälpa kunder runt om i världen att förstå vad som händer nu, vad som kommer hända och hur man bäst agerar på denna insikt. För mer information, besök www.nielsen.com

Har ni frågor, ring:

Anna Richert, senior matexpert, anna.richert@wwf.se, tel 070-6376878
Kenneth Solstrand, Nielsen, kenneth.solstrand@nielsen.com, tel 070-6432841
Nina Schmieder, pressekreterare nina.schmieder@wwf.se, tel 073-5862622

Dela gärna:

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se