Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|17 nov, 2017|Pressmaterial

Framsteg görs i Bonn – men världen och EU måste öka sina klimatambitioner

Klimatmötet i Bonn 6-17 november går nu in i slutspurten. Viss framgång har nåtts och ett förslag till regelbok för Parisavtalet finns nu som länderna kan jobba vidare med inför nästa år. Men mycket återstår om världen ska lyckas hålla den globala uppvärmningen till ”väl under 2 grader”, som är målet. Ländernas klimatplaner klarar idag en tredjedel av vad som krävs.

– Världen jobbar på mot en fossilfri framtid. Proaktiva länder, städer, företag och investerare arbetar intensivt för att ta oss framåt så snabbt som möjligt. Men politiskt sett går det för långsamt. Det är oerhört viktigt att Polen nu tar ordförandelandet Fijis ambitioner vidare. Länderna måste kraftigt öka takten inför nästa klimatmöte i Polen 2018, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.  

EU-länderna måste öka sina ambitioner och göra sin hemläxa, menar WWF.

– Holland har föreslagit att EU ska gå före med 55 procents utsläppsminskningar till 2030 istället för dagens ambition på 40 procent. Sverige måste ansluta sig till Hollands förslag eller öka ambitionenytterligare. Det polska ordförandeskapet måste komplettera och stärka Fijis ansträngningar att slutföra regelboken för Parisavtalet och säkra finansieringen för utvecklingsländerna. Ett Sverige som åtar sig att fasa ut våra sista koleldade kraftvärmeverk före 2020 skulle sända helt rätt signaler till den globala ekonomin och sårbara länder, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF som varit på plats i Bonn.

Trycket på att överge kolkraften har fått en skjuts framåt i EU under COP23 i och med Italiens beslut att fasa ut all kolkraft till 2025. Tyskland och Polen måste gå i samma fotspår så snart som möjligt. När världen utanför förhandlingarna jobbar på mot en innovativ och fossilfri  framtid så måste även politiken stötta modernisering, innovation och strukturomvandling.

Men mötet har också inneburit mycket positivt. Det är tydligt att nästan hela det globala samfundet – länder, städer, företag, det civila samhället, ja nästan alla - är fast beslutna att se till att Paris-avtalet lyckas. 

WWF välkomnar också att havsfrågorna fått inflytande i klimatförhandlingarna, inte minst genom Fijis ordförandeskap.

– Genom att bevara koraller och mangroveskogar kan vi säkra biologisk mångfald, lokalsamhällenas resurser samt havets förmåga att bidra till minskade koldioxidnivåer, säger Stefan Henningsson.

Världens länder ser i nuläget ut att leva upp till WWFs förväntningar för Bonnmötet, COP23.  COP 24 kommer att äga rum den 3-14 december 2018i Katowice, Polen.

Fakta:

  • FNs klimatmöte i Bonn, COP23, pågår mellan 6-17 november. En viktig uppgift har varit att utarbeta regler för hur Parisavtalet från 2015 (som bygger på frivillighet) ska uppfyllas. Länderna ska utforma riktlinjer och gemensamma tidsramar för utsläppsmålen som ska rapporteras vart femte år. Regelboken ska vara klar 2018.
  •  Världens totala utsläpp av växthusgaser var år 2016 motsvarande 51,9 gigaton koldioxid, enligt en FN-rapport. Med nuvarande politik uppskattas att de totala växthusgasutsläppen 2030 motsvarar 58,9 gigaton koldioxid, alltså en ökning från dagens nivå. Med Parisavtalet löften bedöms utsläppen bli 52,8 gigaton år 2030 - en svag ökning jämfört med dagens nivå. För att ha en god chans att stanna väl under två grader behöver utsläppen år 2030 vara nere på 30,5 gigaton. En tumregel är att vi ungefär behöver halvera fossila koldioxidutsläpp vart tionde år framöver.
  •  En annan nyckelfråga har varit stödet till utvecklingsländernas klimatomställning och klimatanpassning. Flera EU-länder, däribland Sverige, Tyskland och Italien, har utlovat nya stöd till den så kallade anpassningsfonden som ger pengar till insatser för bland annat klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten.
  •  Tillsammans överträffade länderna fondens mobiliseringsmål med 80 miljoner dollar. Beslut har också tagits om att anpassningsfonden kommer att leva vidare under Parisavtalet. Sverige utlovade totalt 250 miljoner kronor i klimatfinansiering, varav delar från höständringsbudgeten och delar från budgetpropositionen för år 2017gäller.
  •  Norska centralbankens förslag till Finansdepartementet att ta bort olja & gas (kol redan borttaget) från norska oljefondens index av finansiella skäl har skickat väldigt positiva signaler till förhandlingarna.
  •  USA: s klimatcenter samlade över 100 ledare från statliga och lokala myndigheter, privata sektorn och den akademiska världen. WWF är en av många organisationer som stöder den nya generationens klimatledare, "We Are Still In" som jobbar för att ska uppfylla sitt åtagande enligt Parisavtalet, skapa nya arbetstillfällen och en säkrare framtid.

Fler initiativ har också tagits vid sidan av huvudförhandlingarna. 320 globala storföretag har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Världen behöver fasa ut de 500 miljarder amerikanska dollar som varje år är subventioner till fossil olja, kol och naturgas

För frågor:

Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 91

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15                                                            

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Presstelefon 08 - 546 575 00, e-post: press@wwf.se


Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se