Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 sep, 2016|Pressmaterial

God prognos för naturskyddet i Dalarna

Världsnaturfonden WWF har drivit kampanjen Svenska Pärlor sedan 2013. De Svenska Pärlorna är platser med fantastisk natur som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Under tre år har WWF tillsammans med engagerad allmänhet och experter valt ut 63 extra skyddsvärda naturområden, jämt fördelade över Sveriges län. Målet är ett förbättrat skydd av dessa pärlor. Nu har vi följt upp hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. De tre Svenska Pärlorna i Dalarnas län utgörs av Ore skogsrike, Koppångenområdet och Vildmarksriket.  I både Ore och Vildmarksriket arbetar Länsstyrelsen med nybildning av reservat som i Oreskogsrike kan resultera i sammanlagt ca 1700 hektar skyddade skogar. Koppångenområdet, som inkluderar värdefulla våtmarker med mellanliggande gammelskog, är till stor del väl skyddat som naturreservat. WWF värdesätter det stora engagemang som visas av privatpersoner och ideella organisationer för att skydda de mest värdefulla områdena i dessa stora skogslandskap. De mest värdefulla områdena motsvarar intressant nog cirka 20 procent av landskapens yta, vilket också är Regeringens mål för skydd av landmiljö. Det skulle därför vara ett naturligt mål att alla dessa värdefulla områden (sammanlagt ca 20 procent av arealen) av Vildmarksriket och Ore skogsrike får formellt skydd som naturreservat.

– Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i! Det är mycket viktigt att regeringen nu faktiskt skjuter till de utlovade 250 miljoner kronor, som drogs in i årets budget, till 2017 års budget. Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Generellt sett har WWF hittills sett en förbättring av skyddsstatusen gällande majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet. Positivt är att den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat ger ytterligare möjligheter att åstadkomma en ökning av skyddad natur. Prioritering av anslaget till skog, marina miljöer och stadsnära natur gör dock att andra skyddsvärda naturtyper som våtmarker och odlingslandskap riskerar att nedprioriteras.

– Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd, säger Torbjörn Hegedüs, projektansvarig Svenska Pärlor, WWF.

För pressbilder och mer information om Svenska Pärlor: 

www.wwf.se/svenskaparlor

För mer information, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF, hakan.wirten@wwf.se, 0705-654 515 

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF, ola.jennersten@wwf.se, 070-555 14 02

Torbjörn Hegedüs, projektansvarig Svenska Pärlor, WWF, torbjorn.hegedus@wwf,se, 072-53293379

Anna Almberg, presskontakt WWF, anna.almberg@wwf.se, 0709816782.  

WWF är en av världens största och mest respekterade naturvårdsorganisationer med över 5 miljoner supportrar och ett globalt nätverk i över 100 länder. WWF s uppdrag är att stoppa förstörelsen av jordens naturliga miljö och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt och arbeta för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
www.wwf.se

 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se