Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|21 maj, 2015|Pressmaterial

Grattis 20-årsjubilerande Nationalstadsparken – Förbundet för Ekoparken får WWF-pris

Kungliga nationalstadsparken har hunnit växa upp till tuff och miljömedveten 20-åring – men som trots detta behöver extra skydd. WWF firar idag födelsedagsbarnet med en ceremoni på Ulriksdals slott i närvaro av kung Carl XVI Gustaf, kronprinsessan Victoria, landshövding Chris Heister, närboende och besökare. Dagen till ära går WWFs Jihdepris på 50 000 kronor till Förbundet för Ekoparken som belönas för sitt arbete med att bevara parkens natur- och kulturvärden.

Nationalstadsparken invigdes 1995 av kungen. Den är världens första nationalstadspark och en grön lunga på 27 kvadratkilometer från Djurgården i söder till Ulriksdal i norr.

– Vi vill fira Nationalstadsparken och visa hur viktig den är för biologisk mångfald och storstadsbornas hälsa och välmående. Vår förhoppning är att den kan bli en modell för andra städer runt om i världen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 

WWFs pris ur Elisabeth Jihdes minnesfond på 50 000 kronor – för berömvärd och viktig gärning inom naturvården – tilldelas "Förbundet för Ekoparken (FFE) som består av ett 50-tal ideella föreningar.  

 – Vi är väldigt hedrade och glada för det fina naturvårdspriset. Det är ett värdefullt stöd vid en tidpunkt då parkens framtid står på spel. Mycket stora byggprojekt tillåts numera i parken, i strid med vad lagstiftaren en gång åsyftade. Vi kommer att använda priset för att göra vad vi kan för att vända den utvecklingen, säger Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken som sedan 1992 arbetat för parkens natur- och kulturvärden.

Parken hyser Europas största bestånd av gamla ekar med många rödlistade arter – en världsunik miljö i en storstad. Den är en ekologiskt viktig spridningskorridor för djur och växter och hyser hundratals byggnadsminnen, varav fyra kungliga slott.

Firandet till trots är allt inte bara frid och fröjd. Lagen som ska skydda Nationalstadsparken riskerar att kringgås vid väg- och byggprojekt. De ”små stegens tyranni” naggar natur- och kulturvärden i kanten.

– För många undantag när det gäller planer och bygglov är inte bra. Om grönområdena stegvis minskar finns mindre kvar för kommande generationer att besöka och njuta av. Därför krävs ett skärpt statligt skydd för unika grönområden och kulturmiljöer, säger Henrik Waldenström, WWFs projektledare för Nationalstadsparken.

WWFs tiopunktsprogram för Nationalstadsparken har som mål att den gröna ytan ska öka, skräpiga områden restaureras och störande nybebyggelse inte tillåtas i eller intill parken. Den biologiska mångfalden ska också öka och utvecklas, kulturminnen restaureras och bullret minska i parkens grönområden. Parken ska fungera som en oas för invånarna men också som en pedagogisk arena.

Fakta: Området rymmer ekskog, barrskog, havsvikar, fågelsjöar, parker och innerskärgård. Här finns räv, hermelin, rådjur, ett hundratal häckande fågelarter liksom åtta fladdermusarter.

Fakta: WWFs pris ur Elisabeth Jihdes minnesfond på 50 000 kronor till Förbundet för Ekoparken togs den 21 maj emot av Richard Murray, Stockholm.

Motiveringen lyder: ”Förbundet för Ekoparken, FFE, har sedan 1992 kämpat för att värna-vårda-visa Ekoparken, sedermera Kungliga nationalstadsparken, och dess skiftande natur- och kulturmiljöer, biologiska mångfald och skönhetsvärde. Förbundet består idag av 50 ideella föreningar och bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns, och fortfarande finns, mot områdets natur- och kulturvärden."

För frågor, kontakta:
Henrik Waldenström, projektledare WWF för Nationalstadsparken, mobil: 070-536 73 14
Pristagare: Förbundet för Ekoparken, Richard Murray, ordförande, mobil 076-801 68 97
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, mobil 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se