Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|19 maj, 2020|Pressmaterial

Grattis Kungliga Nationalstadsparken, 25 år!

Idag, den 19 maj, fyller världens första nationalstadspark – Kungliga nationalstadsparken – 25 år. Området, som grundades under namnet Ekoparken, har med åren blivit en grön oas för både stadsbor och besökare samt hem för en stor del av Upplands växt- och djurarter. Men fortfarande är parken hotad och behöver extra skydd.


Från vänster: Kungen inviger Nationalstadsparken 1995 genom att släppa ut duvorna Värna, Vårda och Visa. ©Henrik Ekman, Bild från Nationalstadsparken ©Germund Sellgren.

– Det känns fantastiskt att uppleva den här dagen. Nationalstadsparken är den första i sitt slag i världen, den enda i Sverige och något vi ska värna. Den ger inte bara glädje och välmående till stadsborna utan har också stor betydelse för den biologiska mångfalden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Nationalstadsparken omfattar de kungliga parkerna Djurgården – Haga – Ulriksdal med omgivningar och är en viktig spridningskorridor för djur och växter, varav flera är rödlistade. Några arter har sin enda förekomst i Sverige här. Grönområdet är Sveriges mest besökta och i covid19-tider har stadsbor vallfärdat ut för naturupplevelser. Parken har även ett stort kulturvärde med historiskt värdefulla byggnader, däribland fyra kungliga slott.

Men kampen för att grunda Nationalstadsparken var inte lätt, och än idag hotas den ständigt av exploatering.

 – Naturen har en positiv effekt på vår hälsa och bidrar till ren luft, friskt vatten och dämpar effekterna av klimatförändringarna. Vi är beroende av grönområden – de kan inte byggas bort. Framtidens städer är gröna städer, säger Henrik Waldenström, naturvårdsexpert och initiativtagare till nationalstadsparken på WWF.

WWFs mål är att Nationalstadsparkens gröna yta ska öka, parkområden ska restaureras och att störande nybebyggelse inte ska tillåtas i eller intill parken. Den biologiska mångfalden ska öka, kulturminnen restaureras och bullret minska i parkens grönområden. Parkens ekosystemtjänster, exempelvis vattenrening och pollinering som naturen förser oss gratis med, måste värderas högre men framförallt behöver lagen om nationalstadsparken stärkas så att det unika området värnas bättre för framtiden.

https://youtu.be/nJc_fai6RZ0

Så firas Kungliga nationalstadsparken 2020:
WWFs 25-årsfirande av Nationalstadsparken sammanfaller med organisationens uppmärksammande av den biologiska mångfaldens dag som i år firas digitalt den 19 maj, bland annat med en ny video om Nationalstadsparken. SVT visar "Ä'ke det gudomligt - Ett år i Stockholms ekopark" om historien bakom parken på tisdag den 19 maj. I augusti-september medverkar WWF och Kungliga Djurgårdens förvaltning i en fotoutställning om parkens natur på Nybroplan i Stockholm. I höst planerar WWF och Ståthållarämbetet ett seminarium om Kungliga nationalstadsparkens framtid.

Om Nationalstadsparken:
Kungliga nationalstadsparken grundades av bland andra WWF och Förbundet för Ekoparken och invigdes 1995 av kung Karl XVI Gustaf. Området utgör en grön lunga på 27 kvadratkilometer och rymmer skogar, sjöar, parker och innerskärgård. Här lever djur som räv, hermelin, fladdermöss, insekter och fåglar. Parken har även Europas största bestånd av gamla ekar med många rödlistade arter samt en rad fornminnen och arkitektoniskt viktiga byggnader. År 2010 fick kronprinsessparet Viktoria och Daniel en kärleksstig i bröllopspresent från WWF kring fågelsjön Isbladskärret.

För mer information, kontakta:
Henrik Waldenström, projektledare WWF för Nationalstadsparken, på 070-536 73 14 eller henrik.waldenstrom@wwf.se.
Erika Reje, pressekreterare WWF, på 07654
54000 eller erika.reje@wwf.se.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se