Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 maj, 2024|Pressmaterial

Handfasta tips i ny WWF- bok om blommande fältkanter: Så får vi åkerlandskapet att blomma

Många lantbrukare vill gynna biologisk mångfald på sina marker. En ny bok ger inspiration och kunskap om fröblandningar, anläggning och skötsel av blommande fältkanter. Nu sår vi frön för framtiden!

Bergfinkar flyger över solrosor Hidinge oktober 2018 foto Petter Haldén
Bergfinkar flyger över solrosorna som växer i de odlade fältkanterna i Hidinge. Foto: Petter Haldén

–Jordbruket har stor påverkan på miljön. Genom att anlägga blommande fältkanter kan lantbruket stärka sitt hållbarhetsarbete, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I det intensivt brukade åkerlandskapet är det ont om mat och boplatser för många fjärilar, vildbin och fåglar. Ängsmarkerna är uppodlade och på de stora fälten står grödorna tätt. Det gör livets väv skörare. Viktiga ekosystemtjänster, som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare hotas. Men med relativt enkla åtgärder kan jordbruket göra tillvaron bättre för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

–Det går att anlägga remsor på åkern med såväl olika örter som gräs som både hindrar växtnäringsläckage, minskar erosionen och gynnar viltet, fåglar, pollinatörer och nyttoinsekter, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert och fotograf som skrivit boken  tillsammans med Petter Haldén, agronom, på uppdrag av WWF.

Boken, som kommer ut lagom till biologiska mångfaldens dag, samlar kunskap och erfarenheter från några av landets pionjärer vad gäller blommande fältkanter. Idén att skapa mångfunktionella blomremsor, så kallade samzoner, föddes inom föreningen Odling i balans. Pilotgårdarna i föreningen har testodlat olika fröblandningar och i boken får vi möte ett tiotal lantbrukare runt om i Sverige. 

–En sak som är rolig är att man får så många glada tillrop från grannar och andra som rör sig i landskapet. Alla gillar blomremsorna, inte bara fåglarna och viltet, säger Mats Engquist, ordförande för föreningen Odling i balans och lantbrukare på Hacksta gård.  

Boken riktar sig till studenter, rådgivare, lantbrukare och andra markförvaltare. Det finns konkreta tips om val av fröblandning, vad man ska tänka på vid sådd och etablering samt skötsel och underhåll av de blommande fältkanterna. Dessa tips varvas med information om arter som gynnas och varför biologisk mångfald är viktigt.  

Fakta om Odling i balans och Samzonsprojektet:

  • Odling i Balans är en fristående mötesplats för organisationer och gårdar med fokus på långsiktigt hållbart lantbruk. Odling i balans samlar 16 pilotgårdar som i Samzonsprojektet varit med och utvecklat och utvärderat odling av multifunktionella blomremsor (samzoner). WWF är intressent i Odling i balans och har under många år samverkat med föreningen och dess gårdar för att stärka den biologiska mångfalden i åkerlandskapet.
  • Samzonsprojektet genomfördes i samarbete mellan Odling i balans, Hushållningssällskapet, HIR Skåne, Yara, Svenskt Växtskydd, Lantmännen, VäxtRåd, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet och WWF Sverige.
  • Samzoner är en innovativ metod för att skapa zoner på åkern med många olika nyttor, såsom att minimera risken för läckage, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt, minska markpackning och underlätta för det rörliga friluftslivet. 


För mer information, kontakta:
Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-5551402
Mats Engquist, lantbrukare och ordförande i Odling i balans, 070-604 42 83
Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF, 073-642 32 02
Nina Schmieder, pressekreterare, WWF, 073-5862622, press@wwf.se

Läs boken direkt eller ladda ner som PDF:

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 22/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se