Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|06 sep, 2021|Pressmaterial

Kostnaderna för plastskräpet ökar lavinartat i världen

Det globala plastskräpet som sprids till haven uppskattas att tredubblas från 11 miljoner till 29 miljoner ton år 2040. Kostnaderna för att tackla effekterna från ett års plastproduktion (2019) beräknas till gigantiska 32 000 miljarder kronor under plastens livscykel. Det motsvarar Indiens hela BNP, visar en ny rapport från WWF.


Plastskräpet i haven beräknas att tredubblas från 11 miljoner till 29 miljoner ton per år. Foto: Richard Carey WWF
Kostnaderna för plastavfallet riskerar att fördubblas till 71 000 miljarder kronor om tjugo år, enligt WWF-rapporten.

–Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst 10 gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Det växande plastberget är ett globalt problem inget land kan lösa själv utan kräver samarbete och gränsöverskridande lösningar. Konkreta åtgärder krävs både på regerings-, producent- och konsumentnivå, menar WWF.  Över 2 miljoner människor och ett 80-tal företag har undertecknat ett upprop för att få stopp på spridningen av plastavfall.

–Glädjande nog har stödet ökat för ett globalt avtal som ska tas upp på ett FN-möte i i februari 2022 och 119 länder är redan nu positiva. Det blev klart under det ministermöte om plast som hölls i Geneve i dagarna. WWF jobbar för att stoppa utsläppen av plast till miljön och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

WWFs rapport "Plastics: The cost to society, environment and the economy" visar hur svaga lagar, felriktade incitament, lågt pris på jungfrulig plastråvara och brist på system för återvinning- och avfallshantering bidrar till ökad konsumtion av ny plastråvara och därmed växande avfall. Statistiken bygger på kända data om kostnader för allt från råvaruutvinning till omhändertagande av plastavfall.

Konsumtionen beräknas dubbleras från dagens omkring 300 miljoner ton till 600 miljoner ton 2040. Varje år läcker cirka 11 miljoner ton plastskräp till haven – och beräknas tredubblas till 29 miljoner ton år 2040 om vi fortsätter som nu.

Cirka 99 procent av plastens råvaror kommer från olja och fossil energi, så kallad jungfrulig plast. Utsläppen av växthusgaser för plasten under dess livscykel beräknas motsvara 20 procent av hela den globala koldioxidbudgeten, vilket påskyndar klimatkrisen.

Fakta: Marint skräp återfinns i alla världens hav – cirka 11 miljoner ton läcker till haven varje år. Det mest kommer från land och en mindre del från sjöfart och fiske. Den största andelen sjunker relativt snabbt och hamnar på havsbotten. Resten deponeras på världens stränder eller finns kvar i det öppna havet. Dokumenterade skador finns på hela 270 marina arter som fastnat i plastskräp eller förlorade fiskenät, så kallade spökgarn. Mikroplasterna drabbar både människor och havslevande djur. År 2050 räknar forskarna med att nio av tio sjöfåglar kommer att ha ätit plast.

EU genererar årligen omkring 26 miljoner ton plastavfall. Energiutvinning är det vanligaste sättet att omhänderta plastavfall. Cirka 30 procent återvinns medan 25 procent hamnar på soptippen. EUs plaststrategi är att samtliga delar av ländernas plastförpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas och minska förbrukningen av engångsplast och användningen av mikroplaster, tex i kosmetika.

WWFs plastupprop här: https://wwf.panda.org/act/take_action/plastics_campaign_page/

Info om ministerkonferensen som hölls i Geneve 1-2 sep 2021: https://conferencemarinelitterplasticpollution.org/home/

För frågor, kontakta:

Inger Näslund, senior havsexpert WWF, 070-105 30 57

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se