Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|28 mar, 2022|Pressmaterial

Krig tar fokus från klimatet – men klimatoron ökar hos äldre

WWFs klimatbarometer 2022 visar att krig nu gått om klimatförändringarna som det som oroar mest. Men viljan att själv agera för klimatet och att minska utsläppen är fortfarande högt – speciellt bland äldre och i synnerhet bland kvinnor.

Mnga vill gra ngonting t klimatfrndringarna  speciellt de ldsta En av fyra oroar sig fr de smltande isarna

– Trots det oroliga världsläget ser vi att viljan finns bland allmänheten att göra skillnad för ett bättre klimat. Två tredjedelar anser att politiker ska göra mer för klimatet, det visar att frågan har stor vikt inför valet. Debatten om den ryska gasen sätter också ljus på hur viktig omställningen är från fossila bränslen säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs årliga Sifo-undersökning om klimat och biologisk mångfald, som presenteras inför klimatmanifestationen Earth Hour, är en viktig temperaturmätare på hur svenskarna tänker i dessa frågor.

Militära konflikter oroar mest

Militära konflikter eller krig har gått om klimatförändringarna som den samhällsföreteelse som oroar flest i världen. Drygt tre av fyra (76 procent) av befolkningen oroar sig för militära konflikter eller krig, medan drygt hälften (51 procent) oroar sig för klimatförändringarna.

Jämfört med 2018 var siffrorna för militära konflikter eller krig betydligt lägre, mellan två och tre av tio (20 och 30 procent), medan siffran för oron för klimatförändringarna legat relativt stabil. Här kan man se kriget i Ukraina som en stor bidragande orsak.

De som tänker på klimatförändringarna och den globala uppvärmningen i störst utsträckning är kvinnor två av tre (66 procent) av kvinnorna tänker på detta minst en gång i veckan (58 procent bland männen). Speciellt bland männen har ökningen mot i fjol varit stark - då var siffran på 52 procent för männen. Här sticker gruppen med de äldre ut.

Nästan två av tre (63 procent) mellan 65 och 79 tänker på klimatförändringarna minst en gång i veckan och av kvinnorna handlar det om sju av tio (71 procent).

Många vill att politikerna agerar

Två av tre menar också att politikerna måste göra mer för att begränsa klimatförändringarna och fler än hälften tycker att politiker ska sätta ett tak för hur stora utsläppen av växthusgaser i Sverige får vara. Det tycker även WWF, som kräver att nästa regering inför en bindande utsläppsbudget efter valet 2022. Hjälp till att sätta press på politikerna genom att skriva under vår namninsamling här: Skriv på för klimatet!

Här ser vi en ny trend, att de äldre (65-79 år) är mycket mer oroade för klimatet och naturen jämfört med tidigare. Och man ser också, svart på vitt att allmänheten tycker att politikerna gör för lite när det kommer till att minska utsläppen, säger Gustaf Lind.

Och samtidigt engagerar sig allmänheten alltmer för att sänka sina utsläpp. Jämfört med i fjol svarar färre att de inte gjort någonting för att minska sin klimatpåverkan under det senaste året. De vanligaste sakerna är ersatt bilåkande med andra transportmedel. Knappt en av fem (19 procent) har valt att gå mer, något färre cyklar (16 procent) och åker kollektivt (14 procent).

Hälften (49 procent) tror att de kommer flyga mindre i framtiden jämfört med före pandemin och väldigt få menar att de i stället kommer flyga mer.

FAKTA: Klimatbarometern 2022:

KLIMATET/BIOLOGISK MÅNGFALD

Klimatförändringarna är det miljöproblem som oroar svenskarna mest (47 procent). En siffra som växt stadigt under de senaste åren (2019: 36 procent, 2020: 42 procent, 2021: 46 procent) på bekostnad av oro för bland annat plast och föroreningar i haven, som har sjunkit (från 40 procent 2019 till 28 procent 2022). 17 procent oroar sig mest av förlusten av biologisk mångfald.

62 procent oroar sig för att klimatförändringarna kommer resultera i att allt fler djur utrotas (70 procent av kvinnorna och 53 procent av männen).

RESANDE

49 procent tror att de kommer flyga mindre i framtiden jämfört med innan pandemin och bara 4 procent tror att de kommer flyga mer. Anledningen är att allt fler väljer att semestra mer i Sverige samt att de väljer andra färdsätt före flyget.

För att fler skulle resa med tåg i Europa är det just biljettpriset som de flesta menar behöver bli lägre. Man vill också att det ska bli billigare att resa med tåg jämfört med bil och att tågen ska bli mer punktliga.

För att fler skulle välja tåg framför bil i Sverige menar 45 procent att biljettpriserna måste bli lägre, 37 procent att det måste bli billigare än bil, samt en fjärdedel tycker att tågen måste bli punktligare och att det ska vara fler avgångar.

För att fler ska köpa elbil är det främst priset som måste bli lägre samt att räckvidden måste bli längre. En tredjedel menar också att antalet offentliga laddplatser måste bli fler.

KONSUMTION

För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen har över hälften av befolkningen lämnat vidare kläder eller varor eller sålt dem och 45 procent har dragit ner på nykonsumtion av varor.  Kvinnor är klart överrepresenterade i båda fallen. Bland kvinnor har 44 procent handlat varor begagnat (28 procent av männen), 71 procent har lämnat vidare eller sålt varor begagnat (38 procent av männen) och 55 procent dragit ner på nykonsumtion (36 procent av männen).

FAKTA: Metod och urval

WWF har via Kantar Public mätt svenskarnas syn på klimat och biologisk mångfald, regelbundet sedan 2012 i samband med Earth Hour. I årets undersökning genomfördes intervjuer med 2000 personer av Kantar Public under 1–8 mars 2022. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Har ni frågor eller vill boka intervju med vår generalsekreterare Gustaf Lind kontakta:

Troy Enekvist, pressekreterare, troy.enekvist@wwf.se , tel 076 06 85 006

Namninsamling

WWF kräver en bindande utsläppsbudget som sätter en gräns för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut.

Håller du med? Skriv under vår namninsamling här.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se