Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|09 sep, 2021|Pressmaterial

Lantbrukare från Heby vinner WWF-priset ”Årets svenska Östersjöbonde”

Hebybonden Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk i Uppland har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde av Världsnaturfonden WWF. Hon prisas för sitt stora engagemang för en bättre vattenmiljö. I samverkan med Julmyra Horse Center ser hon till att gödseln från 200 hästar kommer till nytta i växtodlingen i stället för att belasta närliggande vattendrag.


Louise Gårdenborg, bonde i femte generationen i Heby i Uppland, har utsetts till Årets Östersjöbonde av WWF.

–Jag är väldigt hedrad och glad. Som egenföretagare har jag ingen chef som kan tala om för mig att jag gör ett bra jobb, så priset är en bekräftelse på att det jag gör inte är helt galet, säger årets pristagare Louise Gårdenborg.Övergödningen är ett av de största hoten mot Östersjön och WWF delar varje år ut ett pris på 10 000 kr till en lantbrukare i Sverige som gjort viktiga insatser mot övergödningen.

– Med Årets Östersjöbonde vill vi lyfta de goda exemplen och årets pris visar att jordbruket och hästnäringen har mycket att vinna på att samarbeta för att minska övergödningen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Problemet med näringsläckage från Sveriges 350 000 hästar har på senare tid fått alltmer uppmärksamhet. Hästarna producerar årligen 2,9 miljoner ton träck och urin. Merparten av hästgödseln produceras utanför jordbruket, vilket gör att en stor del inte tas tillvara som näringsresurs i odlingen av mat. Genom att samverka lokalt löser Gårdsjö Lantbruk och Julmyra Horse Center detta problem tillsammans. Louise bedriver ekologisk växtodling utan djur och är i behov av gödsel. Julmyra Horse Center blir av med den stora mängd gödsel som de drygt 200 hästarna på anläggningen producerar.

Utöver samverkan med Julmyra Horse Center är Louise engagerad i den lokala vattenvårdsföreningen och har bland annat projektlett en landskapsanalys för att hitta lämpliga platser för vattenmiljöåtgärder. En våtmark har anlagts för att minska övergödningen.

Louise är femte generationen på Gårdsjö Lantbruk. Jordbruket drivs ekologiskt (KRAV-certifierat) med inriktning på växtodling av främst spannmål, klöverfrö och baljväxter på cirka 150 hektar. Louise odlar blommande fältkanter för att förbättra situationen för pollinatörer och har restaurerat skogsbryn för att öka den biologiska mångfalden. Hon strävar efter ständiga förbättringar i sitt hållbarhetsarbete genom att delta i projekt och rådgivning från till exempel Greppa Näringen och Svensk kolinlagring.

– Det är extra roligt att priset i år går till en ung kvinnlig jordbrukare, som för några år sedan tog över driften och ansvaret för familjeföretaget. Med utmärkelsen vill juryn uppmuntra Louise att fortsätta sitt viktiga arbete. Vi tror att hon kan inspirera många andra att vilja arbeta med ett hållbart och Östersjövänligt jordbruk, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

I höst representerar Louise och hennes gård Sverige i WWF:s regionala tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.  

Motivering:Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk får priset för att hon genom sin samverkan med Julmyra Horse Center är ett föredöme för att visa hur hästgödsel kan förvandlas från ett problem till en viktig näringsresurs i jordbruket. Genom att ta emot stallgödsel från 200 hästar minskar risken för läckage från hästanläggningen till Julmyrabäcken och näringsämnena kommer till nytta i odlingen lokalt. Louise är också en samlande kraft i åtgärdsarbetet för minskad övergödning och tillsammans med verksamhetsutövare och boende i avrinningsområdet arbetar hon för att åtgärder ska utföras där de bäst behövs.”

Se filmen om Årets Östersjöbonde 2021:

https://youtu.be/UoRu4zK0dT4
https://vimeo.com/user52828130/review/597088650/6f74419d0a

FAKTA: WWF:s utmärkelse ”Årets Östersjöbonde”

”Årets Östersjöbonde” (Baltic Sea Farmer of the Year Award) är en tävling som startade 2009. Den vill lyfta fram föregångare inom jordbruket som inspirerar till goda miljöinsatser för att minska övergödningen i Östersjön. Varje år utses nationella vinnare i Östersjöländerna som går till final om titeln Årets Östersjöbonde, som vinner 100 000 kr.

Den svenska juryn består av Helena Aronsson, samverkanslektor i växtnäringshushållning SLU, Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenrådgivare Enköpings kommun, Markus Hoffman, vattenexpert LRF och Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF.

För frågor, kontakta:

Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF, 073-642 32 02

https://www.wwf.se/personer/jenny-jewert/

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Pristagaren: Louise Gårdenborg, Gårdsjö lantbruk, 070-483 67 97

louise@gardenborg.se

Dela gärna:

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se