Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 dec, 2021|Pressmaterial

Lejonen minskar – ny räkning visar att Kenya har cirka 2 500 kvar

Med stöd från WWF har den första vetenskapliga och heltäckande lejonräkningen gjorts i Kenya. Genom att läsa av mönstret på morrhåren har forskarna kommit fram till att det finns omkring 2 500 lejon kvar i landet – av den totala världspopulationen på cirka 25 000 lejon i Afrika. Det är en minskning jämfört med för några decennier sedan, men det går fortfarande att vända trenden, enligt WWF.

Endast 2 500 lejon finns kvar i Kenya enligt senaste lejonräkningen. En stor del av minskningen har skett i det tysta. Foto: Greg du Toit/WWF

Lejonen har försvunnit från 90 procent av sitt utbredningsområde de senaste hundra åren och från mitten på 1990 talet har antalet halverats.

– Inventeringen visar att lejonen försvinner i rasande fart. I områden där de tidigare varit vanligt förekommande, så har de nästan helt försvunnit och finns nu bara i skyddade områden. Livsmiljöerna omvandlas till åker- och betesmarker och bytesdjur tjuvjagas för att ge folk billigt kött, säger Allan Carlson, Afrikaexpert på WWF som arbetat med lejonräkningen.

Befolkningen söder om Sahara har nästan tiodubblats sedan 1900-talets början, från omkring 100 miljoner till 992 miljoner. Boskapsskötseln har ökat lavinartat, liksom konflikterna med bönder som håller boskap. Lejon har fördrivits och i vissa fall förgiftats. Trångboddheten drabbar de stora rovdjuren hårt och utmaningen är samexistens.

– Den snabba minskningen har skett i det tysta. Därför är det otroligt viktigt att ha bra fakta om hur många lejon som finns och var de lever för att sätta in förebyggande åtgärder. Det krävs nytänkande och en vilja att skapa lösningar så att människan och lejonen kan samexistera, säger Allan Carlson.

Det handlar om att få en attitydförändring gentemot rovdjur, menar WWF.

– Människor som lever på platser där det finns lejon måste få del av inkomsterna från ekoturismen. System som kompenserar för rovdjursslagna boskap måste införas. Ett innovativt grepp som forskare tagit fram är en ”poängstege”, där närvaro av olika stora rovdjur på byns marker, som lejon, hyenor och vildhundar, ger ett visst antal poäng, säger Allan Carlson.

Inventeringen av rovdjur görs med kamerafällor som forskare och myndigheter satt upp. I möten med byinvånarna så presenteras bildbevisen och poäng räknas ihop. Det kan resultera i veterinärvård för kor, mediciner till sjukstugor och utrustning till skolor.

Konceptet har visat sig vara en win-win modell och bönders attityder till att ha stora rovdjur på sina marker har förändrats.
En liten men viktig pusselbit i att förändra attityder är ett projekt som heter ”Kids for cats”, som ska förebygga att barn attackeras av lejon när de arbetar med boskap.

– Det går ut på att barn bjuds på frukost när de kommer till skolan. Naturpedagoger är med som pratar om lejon och samexistensen mellan rovdjur och människor, säger Allan Carlson.

Ett annat förebyggande arbete är projekt med lejonvakter. Unga massaikrigare anställs för att gå runt i områdena, rapportera var lejonen befinner sig och varna när de börjar närma sig platser där folk bor eller håller boskap.

FAKTA: Lejon

Lejonet (Panthera leo) fanns ursprungligen i Afrika, Europa och delar av Asien och Nordamerika. I slutet av istiden försvann artenma från Nordamerika, Europa och norra Asien, och i modern tid har människan utrotat alla lejon från Nordafrika och södra Asien, bortsett från en liten population på 674 lejon i Gir i västra Indien. I Kenya finns knappt några kvar utanför nationalparker och skyddade områden. Vid förra sekelskiftet år 1900, fanns det omkring 250 000 lejon i världen, på 1980-talet cirka 75 000 och idag cirka 25 000.

I Afrika söder om Sahara kan Kenya, Tanzania, Zambia, Moçambique, Botswana och Sydafrika stoltsera med livskraftiga lejonbestånd. Lejonen klassas som sårbara på Internationella naturvårdsunionens rödlista (IUCN).

Lejonräkningen i Kenya har letts av Mara Predator Conservation Programme, Kenya Wildlife Service och finansierats av WWF. För att komma ner på individnivå använder forskarna lejonens morrhår som hjälp. De fungerar som människors fingeravtryck och innebär att man inte räknar samma lejon flera gånger.

För att locka fram djuren åker de bland annat runt med högtalare som spelar upp lejonvrål. Finns det andra lejon så svarar de och närmar sig ljudet för att försvara sitt revir.

Som en del av en extra satsning på biologisk mångfald i samband med WWFs 50-årsjubileum kommer 7,5 miljoner kronor gå till att främja samexistens mellan lejon och människor i Kenya och Tanzania under 2022 och 2023.

Läs mer här: https://www.wwf.se/djur/afrikas-stora-kattdjur-lejon-leopard-och-gepard/#intro

För frågor, kontakta:

Allan Carlson, Afrikaexpert WWF, 070-220 38 11

Troy Enekvist, pressekreterare WWF, 076-068 50 06

WWFs pressjour 08-546 575 00

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se