Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|13 mar, 2024|Pressmaterial

Malmö, Stockholm och Uppsala finalister i WWFs globala klimatutmaning

Malmö, Stockholm och Uppsala är de svenska finalisterna i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge. En av dessa kommer utses till Årets klimatstad av en internationell jury bestående av stads- och klimatexperter.

Namnlöst-1
De tre finalisterna i WWFs internationella stadsutmaning är Uppsala, Stockholm och Malmö. Foto: Uppsala, Stockholm och Malmö.

– Våra svenska finalister har stora möjligheter att driva klimatagendan framåt, både i Sverige och internationellt, Vi befinner oss i ett klimatnödläge och WWF uppmanar städer att med krafttag minska utsläppen och bygga motståndskraftiga samhällen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. 

WWFs One Planet City Challenge är ett globalt initiativ som utmanar städer att visa vägen mot en klimatsäker framtid. I årets omgång deltar över 350 städer från 50-talet länder, varav 21 svenska kommuner. De tre svenska finalisterna som nu tävlar om den svenska titeln “Årets klimatstad” är Malmö, Stockholm och Uppsala. Vinnaren i Sverige går sedan till en internationell final. 

– Årets finalister har tydliga mål, breda åtgärdspaket och höga ambitioner i klimatarbetet. Det betyder inte att de är perfekta eller klara med jobbet. Alla samhällsaktörer, liksom vi som individer, måste växla upp och leverera. Här kan våra finalistkommuner agera föregångare, kravställare och inspiratörer, säger Sabina Andrén, programsamordnare på WWF. 

De tre finalisterna har alla som mål att vara som minst klimatneutrala till 2030. Stockholm lägger stort fokus på transportsektorn, i Malmö ska all energi komma från förnybara eller återvunna källor och Uppsala väljer att inkludera sina invånares utrikesresor i sina klimatmål.  

– Sverige måste minska sina utsläpp rejält i närtid och urbana regioner är nyckelspelare i det arbetet. Städer har en avgörande roll för att minska utsläppen på flera områden såsom från transporter genom att skapa förutsättningar för väl fungerande kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt genom klimatsmart stadsplanering, säger Sabina Andrén. 

Om FNs klimatmål ska nås behöver den globala utsläppskurvan snabbt vändas nedåt och klimatförändringarna måste bromsas i närtid. Enligt WWF är städer och kommuner, genom utsläppsminskande åtgärder och systemförändringar, nyckeln till framgång om Sverige ska klara den nödvändiga omställningen. 

One Planet City Challenge är ett sätt för städer att få strategisk feedback, dela erfarenheter och öka sin handlingskompetens. Nytt i Sverige är en policyinriktad klimatstrategisk grupp fokuserad på hållbar mobilitet, med förebild från den belgiska staden Gent och andra städer i Europa.  

FAKTA Så här jobbar årets finalister:    

Malmö  

Malmös mål är att bli klimatneutralt 2030. All energianvändning ska då komma från förnybara eller återvunna källor. “Klimatomställning Malmö” är Malmö stads kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademin, föreningar och Malmöbor för att gemensamt lösa stadens klimatutmaningar. Fokus är att utveckla kunskap, arbetssätt och samarbetsformer som kan snabba på klimatomställningen. Malmö stad arbetar för att alla ska ha tillgång till ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och hälsopåverkan. Nu planeras för nya strukturella grepp i trafikplaneringen som kan ge betydande företräde för hållbara transportsätt. Byggsektorn står för en stor del av klimatpåverkan i Malmö liksom i andra växande städer. I Malmö har de flesta av sektorns aktörer gått samman i en lokal färdplan för klimatneutral byggsektor i Malmö 2030, där man också samarbetar med staden. 

Stockholm    

Stockholm har skärpt sina klimatmål och satsar på att bli klimatpositivt 2030, vilket är tidigarelagt från 2040, och fossilbränslefritt 2040. Målen kompletteras med en siffersatt utsläppsbudget med återstående maximalt tillåten utsläppsmängd växthusgaser under perioden 2020–2040, vilket tydliggör utmaningen att snabbt och stadigt minska utsläppen. Stockholm engagerar sedan länge näringslivet på bred front i Klimatpakten. Nu har Stockholm utökat med en “elektrifieringspakt” för att skynda på elektrifieringen av transportsektorn. I Stockholms klimathandlingsplan för 2020–2023 finns en bredd av konkreta åtgärder, vars effekt också är beräknade så att utsläppsbudgeten ska hållas. Många åtgärder riktar in sig på transportsektorn. En annan sektor är ökad materialåtervinning, där en ny storskalig sorteringsanläggning för plast, matavfall och metall är i gång sedan 2021 för att minska de kvarvarande fossila utsläppen i fjärrvärme- och kraftproduktionen. En ny handlingsplan är under framtagande för att nå de nya målen med en investeringsplan.  

Uppsala    

Uppsalas kommuns mål är att bli klimatneutrala till 2030 och klimatpositiva senast 2050. Uppsala har ett kompletterande mål som anger en minskningstakt på 10–14 procent per år från 2020 för att säkerställa klimatmålet 2030. Det kan jämföras med den nödvändiga globala minskningstakten på 7 procent per år. Extraordinärt och utmanande är att utsläppen från uppsalabornas utrikesresande inkluderas i 2050-målet. Ett stort antal lokala aktörer i Uppsalas eget ”Parisavtal”, Uppsala klimatprotokoll, ställer sig bakom målen. Kommunens strategi för hållbar mobilitet är trefaldig: att samtidigt och integrerat arbeta med utbyggnad av cykelinfrastruktur, informationskampanjer samt särskilda planer för nya stadsdelar för hållbara transporter. Ett konkret exempel är att inte bygga parkeringshus utan mobilitetshus med fokus på att underlätta hållbart resande. En storsatsning är byggandet av ett spårvagnssystem och en ny pendeltågsstation. 

FAKTA Stadsutmaningen - Årets 21 svenska kommuner som deltar: 

Alvesta, Gällivare, Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Laholm, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Solna, Stockholm, Trelleborg, Trollhättan, Tyresö, Umeå, Uppsala, Växjö och Åtvidaberg. 

FAKTA Globala stadsutmaningen OPCC 

Över 350 städer deltar från ett 50-tal länder såsom Argentina, Brasilien, Kamerun, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Finland, Frankrike, Filippinerna, Guatemala, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Norge, Peru, Storbritannien, Spanien, Schweiz, Sydafrika, Turkiet, Tyskland, UK, USA och Vietnam.  

FAKTA Bakgrund - WWFs stadsutmaning 

WWFs One Planet City Challenge utmanar världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Utmaningen är världens största och längst pågående i sitt slag. Nära 900 städer från 70-talet länder och 6 världsdelar har hittills engagerat sig. Städerna rapporterar in sitt klimatarbete på en standardiserad dataplattform, som möjliggör internationell jämförelse. Utvärderingen omfattar en rad aspekter inklusive klimatmål, handlingsplan och klimatanpassning. Städerna bedöms av en internationell expertjury. Städerna bedöms av en internationell expertjury. 

FAKTA Städer  

Över 55 procent av världens befolkning bor idag i städer och de står för omkring 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser. • Omkring två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050. • Städer har en nyckelroll för att klara klimatet och den biologiska mångfalden och det finns en stor potential till lösningar.  

För mer information: se wwf.se/citychallenge  

Kontaktpersoner

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 13/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se