Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|27 mar, 2020|Pressmaterial

Många ändrar sina vanor för att rädda miljön

Många människor i Sverige gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Det visar WWFs Klimatbarometer – en Kantar Sifo-undersökning genomförd strax innan utbrottet av Covid-19. Drygt fyra av tio personer har dragit ner på sin nykonsumtion och mer än en tredjedel har exempelvis handlat begagnade varor. Nära hälften av svenskarna oroar sig för klimatet, jämfört med en tredjedel för tre år sedan.

          Tre av tio unga människor i  Sverige (mellan 18 och 29 år) har handlat begagnat  under det senaste året. Det framgår av WWFs Kantar SIFO-undersökning Klimatbarometern. Foto: StockSnap

–   Just nu är det ingen tvekan om att Corona-pandemin med rätta bekymrar människor oerhört. Men i slutet av förra året uppmärksammades de svåra bränderna i såväl Amazonas som Australien i media, vilket sannolikt bidragit till att vi i undersökningen ser att fler oroar sig för klimatet och den biologiska mångfalden. Mitt i Corona-utbrottet måste vi orka hålla uppe blicken, och när myndigheterna fått tillräcklig kontroll över pandemin är det viktigt att politikerna återigen agerar på Parisavtalet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

WWFs årliga Kantar SIFO-undersökning om klimat och biologisk mångfald, som presenteras i samband med klimatmanifestation Earth Hour, är en viktig temperaturmätare.

–I år, under det så kallade Supermiljöåret, var det tänkt att många viktiga politiska beslut skulle tas. Några av dem blir troligen nu uppskjutna på grund av Covid19. Men det är viktigt att komma ihåg att vi också befinner oss i en klimat- och artutrotningskris och där världens ledare behöver agera kraftfullt. Klimatbarometern visar att det som svenskar annars oroar sig allra mest över är klimatförändringar och miljöförstöringar, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Militära konflikter, krig och terrorism var det som oroade svenskar mest i tidigare undersökningar, men sedan 2019 toppas listan av oro för klimatförändringar och miljöförstöringar. Årets klimatbarometer visar också att två av tre svenskar (66 procent) anser att politiker bör agera kraftfullt för klimatet. Så många som tre fjärdedelar (75 procent) av de tillfrågade kvinnorna anser att politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna, jämfört med drygt hälften av männen (56 procent). Sex av tio intervjuade uppger att de tänker på klimatförändringarna en gång i veckan eller oftare.

Undersökningen visar också att andelen människor som tänker på klimatförändringarna en gång i veckan eller mer har ökat från 49 procent till 60 procent de senaste tre åren. Tre av tio kvinnor tänker dagligen på klimatet och en av fem män gör det.

Hälften av alla kvinnor (52 procent) har dragit ner på sin nykonsumtion och sju av tio har sålt vidare eller skänkt bort prylar (73 procent) för att minska sin klimatpåverkan. Av ungdomar mellan 18 och 29 år har närmare hälften handlat begagnat (29 procent) under det senaste året.

Många svenskar svarar att de gör andra aktiva val för att minska sin klimatpåverkan och skydda vår biologiska mångfald. En av fem har redan börjat äta betydligt mindre kött för att minska sin klimatpåverkan och tre av tio tror att de kommer att äta mindre kött framöver. Det är speciellt unga mellan 18 och 29 år som äter mindre kött. Högst andel kött- och fiskätare finns i norra Sverige och högst procentandel veganer finns i Göteborgsområdet.

Allt fler väljer transportmedel som orsakar mindre klimatutsläpp. Nästan en av fem (18 procent) uppger att de valt tåget framför flyget det senaste året. Lika hög andel har valt bort bilen till förmån för att promenera. Hela 15 procent uppger att de cyklat istället för att ha åkt bil.

En klar majoritet oroar sig för att klimatförändringarna ska leda till att djur utrotas (59 procent). Fler än fyra av tio uppger att de valt ekologisk mat när de handlat under det senaste året för att gynna mångfalden av djur och natur. En fjärdedel uppger att de planterat växter som bina gillar och en av tio har låtit bli att klippa gräsmattan för växterna och binas skull. En tiondel av de tillfrågade har också byggt bihotell för vilda bin. När de tillfrågade fick frågan om vilka konsekvenser av klimatförändringarna som oroar mest är stormar och extremväder i topp (40%), följt av mänsklig ohälsa (35%) och att djurarter utrotas och att den biologiska mångfalden minskar (31%).

Om Klimatbarometern:
WWF har via Kantar Sifo mätt svenskarnas nys på åtgärder kopplade till klimat och miljö, regelbundet sedan 2012 i samband med Earth Hour.

Metod och urval:
WWF gör varje vår en undersökning om klimat och biologisk mångfald. I årets undersökning genomfördes 1001 intervjuer av Kantar Sifo den 25 februari - 2 mars i 2020. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

För mer information, kontakta:
Håkan Wirtén generalsekreterare WWF,  tel 070-5654515
Ola Hansén, senior klimatexpert  WWF, tel 070-280 80 33, ola.hansen@wwf.se
Nina Schmieder, pressekreterare WWF, tel 0735-862622 ,  nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se