Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|17 jun, 2013|Pressmaterial

Miljömålsberedningen har missat chansen

Idag överlämnar Miljömålsberedningen sitt delbetänkande om skogen och en långsiktigt hållbar markanvändning. I en debattartikel i Göteborgsposten kritiserar WWF Miljömålsberedningen för att inte agera tillräckligt kraftfullt för att skydda skog och biologisk mångfald.

Beredningen har slarvat bort sin chans att föreslå kraftfulla åtgärder för att Sverige ska uppnå nationella miljömål, internationella åtaganden i Nagoyaöverenskommelsen och EUs art- och habitatdirektiv. Det börjar bli bråttom om vi ska nå målen till 2020, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

I Miljömålsberedningens förslag har ekonomin fått gå före vetenskapliga fakta, menar WWF. I stället för att först titta på hur mycket skog som forskarna anser behöver skyddas för att klara den biologiska mångfalden utgår förslagen från dagens anslagsramar i statsbudgeten.

Förslaget innehåller inga höjda ambitioner för att värna skogens biologiska värden och saknar progressiva förslag för att nå miljökvalitetsmålen.

Vi behöver en omställning, men beredningen har mer eller mindre självpåtaget endast valt att föreslå smärre justeringar inom systemet. Misslyckandet är ytterligare ett tecken på att Sverige behöver en helt ny, ekosystembaserad, skogspolitik, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig WWF och sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Läs WWFs debattartikel här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1744004-miljomalsberedningen-misslyckas-med-skogen

För frågor, kontakta:
Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig WWF, sakkunnig i Miljömålsberedningen, 
070- 584 15 81
Sara Berggren, skogshandläggare WWF, 08-546 575 04
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se