Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|12 mar, 2024|Pressmaterial

Miljonprojekt ska rädda igelkotten och ett 10-tal andra arter

Gotlands landskapsdjur igelkotten finns sedan 2020 på Artdatabankens rödlista. Nu har WWF och Nordens Ark genom Postkodlotteriets Drömprojekt fått 21,5 miljoner kronor för att hjälpa igelkotten och ytterligare nio arter som alla har betydelsefulla funktioner i naturen.

Igelkott foto Ola Jennersten WWF
WWF och Nordens Ark har fått pengar av Postkodlotteriet för att hjälpa till att rädda bland annat igelkotten. Foto: Ola Jennersten/WWF

Mångfalden av liv på jorden utrotas i en takt vi aldrig tidigare sett. Sedan 1970 har populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 69 procent. Det är lätt att tro att det sker någon annanstans. Men så är det inte.​ Antalet rödlistade arter i Sverige ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel som rödlistade.

–Vi står inför en allvarlig kris i vår natur och flera arter är hotade i Sverige. Att då många naturvårdsinsatser i Sverige har pausats eller ställts in är allvarligt. Därför är Drömprojektet extra viktigt just nu, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Men trots det akuta hotet mot den biologiska mångfalden i svensk natur har statens naturvårdsbudget för skydd och skötsel av värdefull natur de senaste åren minskat.

Målet med Drömprojektet är att vända den nedåtgående trenden för några av våra hotade arter och stärka populationerna. Målet är också att öka allmänhetens kunskap om den alarmerande situationen för djuren. 

– Tillsammans är vi ett dreamteam, konstaterar Mats Höggren, vd för Nordens Ark. Vi har bred och unik kompetens och de erfarenheter som krävs för att bevara dessa arter. Drömprojektet tar avstamp i konkreta och väl underbyggda åtgärdsprogram och sker i nära samarbete med länsstyrelser och lokala organisationer.

Antalet igelkottar har minskat med 40 procent de senaste tolv åren, enligt Artdatabanken. I hela Sverige uppskattas att det finns 30 000 djur kvar. Den trivs i villaträdgårdar eller buskar och häckar. Men i takt med att jordbrukslandskapet minskar och fler kör på vägarna minskar också populationen.

– Med hjälp av medborgarforskning ska vi tillsammans reda på vad igelkottarna hotas av, så att vi kan åtgärda hoten. Genom att ta hjälp av allmänheten så kan vi höja kunskapsläget om varför igelkotten minskar i antal, säger Therese Wåtz, naturvårdsexpert på WWF.

–Ett problem som vi redan vet om är att dagens trädgårdar blivit för städade för att igelkotten ska trivas. På Nordens Ark kommer vi därför att bygga ett igelkottshägn som ska visa hur man gör sin trädgård mer igelkottsvänlig, säger Emma Nygren, naturvårdsprojektansvarig på Nordens Ark.

De andra arterna som organisationerna ska stärka i projektet är storspoven, fjällräven, Veronikanätfjärilen, mnemosynefjärilen, högnordisk pärlemorfjärilen och två skalbaggar - ögonfläcksbock samt läderbagge.  Även piteälvslaxen och flodpärlmusslan är det fokus på.

– Postkodlotteriet finansierar ett krafttag för den biologiska mångfalden med det här Drömprojektet, säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt. De arter Nordens Ark och WWF ska arbeta med riskerar att försvinna annars och med dem de betydelsefulla funktioner de har i vår natur. 

FAKTA Igelkott-nära hotad
Igelkotten rullar ihop till en boll så fort den känner sig hotad. För att kunna rulla in sig i sitteget skinn, är huden lite för stor. Den är en köttätare. Den äter larver, skalbaggar, tvestjärtar, daggmaskar, sniglar samt bär och svamp. Igelkotten är ett nattlevande djur och vandrar mellan flera olika bon där den kan ta skydd, framför allt under dygnets ljusa timmar. Den lever ensam, så boet behöver inte vara särskilt stort. Fakta: WWF

FAKTA Rödlistade och hotade arter 
Att en art är rödlistad betyder att det finns risk för att den ska dö ut.  Ur vetenskaplig synvinkel. Men det är inte säkert att den omfattas av några regler om artskydd. En art är hotad om den håller på att dö ut. En art kan vara hotad på grund av att rovdjur dödar individerna så att det inte finns så många kvar eller på grund av klimatförändringarna som ändrar miljön så att arten inte längre kan överleva där.

FAKTA Drömprojektet: Rädda mångfalden i Sveriges natur
Projektet som ska löpa under fyra år tilldelas 21,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet 2024. Projektets mål är att rädda det rödlistade djurlivet, inklusive fjällräven, igelkotten, storspoven och flodpärlmusslan. Projektet kommer att genomföras av Världsnaturfonden WWF och Nordens Ark.

FAKTA Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld
Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre för människa, djur och natur.

Stiftelsen Nordens Ark
Stiftelsen Nordens Arks syfte är att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. I vårt arbete strävar vi efter att vara en ledande kraft i bevarandet av hotade arter och för ett hållbart nyttjande av biologiska resurser, samt att inspirera till och utbilda för ett livslångt engagemang för naturen.

 

För mer information kontakta: 

Therese Wåtz, artexpert på WWF, therese.watz@wwf.se tel 0735067698  
Emma Nygren, bevarandesamordnare på Nordens Ark, emma.nygren@nordensark.se tel 070-240 65 64
Nina Schmieder, pressekreterare på WWF, nina.schmieder@wwf.se tel 0735-258 65 22
Therese Patriksson, marknadschef på Nordens Ark,therese.patriksson@nordensark.se tel 0701-90 21 46

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se